Budjettiriihi 2021: Kunnat ovat yhteiskunnallisten muutosten keskiössä

0
Julkiset palvelut takaisin seutukaupunkeihin ja kuntiin...!

Kuntien uudet valtuustot ovat aloittaneet tai aloittamassa työtään hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Korona vaikutuksineen ei ole ohi, ja kuntien vahvaa panostusta kriisin akuutin vaiheen sekä pitkäaikaisvaikutusten hoidossa tarvitaan myös jatkossa. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että valtion kuntapolitiikka pysyy vakaana ja ennakoitavana ja että sovituista sitoumuksista pidetään kiinni.

Edessä on valmistautuminen sote-uudistuksen nopeaan toimeenpanoon. Kuntien rooli työllisyys- ja elinkeinopalvelujen järjestämisessä sekä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on kasvamassa.

– Kunnilla on keskeinen tehtävä monien yhteiskunnallisten muutosten toteuttamisessa. Budjettiriihessä on varmistettava, että tälle työlle varataan riittävä rahoitus, sanoo toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Vaikka kansantalous ja verotulot kasvavat nyt nopeasti, kuntatalouden näkymää haastavat hidastuva talouskasvu, väistyvät koronatuet, valtionosuusrahoitukseen kohdistuvat leikkaukset, laajenevat julkisen sektorin tehtävät sekä paheneva työvoimapula.

– Toimenpiteet talouskasvun vahvistamiseksi, investointien vauhdittamiseksi sekä työllisyyden lisäämiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä niin julkisen talouden kuin kuntataloudenkin kestävyyden kannalta, sanoo hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen.

Koronasta selviytyminen edellyttää kuntien kulujen korvaamista

Terveysturvallisuuteen liittyvät koronakulut on korvattava kunnille täysimääräisesti vuoden 2020 budjettiriihen päätösten mukaisesti. Kuntien valtionosuusrahoituksen tason on seurattava kustannusten ja tehtävien muutoksia.

– Kuntaliitto ei hyväksy kaavailtuja ehdotuksia jättää kustannustenjaon tarkistus tekemättä ja muuttaa työajan pidennyksen vuoksi tehty kiky-leikkaus valtionosuuksiin pysyväksi. Vaikka valtionosuuksia ollaan myös lisäämässä, yhdessä nämä uhkaavat tehdä noin 500 miljoonan euron loven kuntapalvelujen perusrahoitukseen, sanoo varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Kuntien taloustilannetta tiukentavat lisäksi vuodelle 2022 esitettävät uudet velvoitteet, joiden rahoitus ei ole riittävää. Kuntaliitto muistuttaa, että kuntia koskeva lainsäädäntö on kaikin puolin valmisteltava yhdessä kuntien kanssa.

Kunnissa ratkaisuja työvoimapulaan ja ilmastokriisiin

Pitkällä tähtäimellä kuntataloudessa näkyvät myös osaavan työvoiman saatavuuteen haasteet sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvät toimet.

Kuntaliitto edellyttää, että kuntiin kohdistuvissa kansallisissa ja EU-tason vihreän siirtymän velvoitteissa noudatetaan rahoitusperiaatetta.

Työvoiman saatavuuden turvaaminen vaatii sektorirajat ylittävää laajaa ohjelmaa, jonka laatimiseen on sitouduttava budjettiriihessä.

– On tärkeää, että työvoimapulasta kärsivien alojen koulutustarjontaa vahvistetaan. Kotouttamispalveluihin, moniammatillisiin osaamiskeskuksiin, ohjaus- ja neuvontapalveluihin sekä maahanmuuttajien palvelujen järjestämiseen on osoitettava kunnille riittävät resurssit, muistuttaa varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.


 

JÄTÄ KOMMENTTI