HyvaEP | Aluehallituksen päätöksiä

0
Sairaalanmäki aluetta

Palveluverkkoesitys palaa valmisteluun, hyvinvointialueen yhteinen viikonloppujen kiirevastaanotto otetaan käyttöön vaiheittain

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus päätti maanantaina 27.5. aamulla pitämässään ylimääräisessä kokouksessa palauttaa palveluverkkokokonaisuuden valmisteluun. Tämän johdosta asiaa käsittelevät pykälät poistettiin kello 12 alkaneen aluevaltuuston esityslistalta.

Valmisteluun palauttaminen tarkoittaa sitä, että asia tuodaan poliittiseen päätöksentekoon syksyllä.

Paula Risikko

– Tarvitaan laajemmin vaikutusten arviointia päätöksenteon perustaksi, sekä vaikuttamismahdollisuuksien varaamista sekä kansalaisille että henkilöstölle, aluevaltuuston puheenjohtaja Paula Risikko sanoo.

Hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen on huolissaan päätösten lykkääntymisestä.

Tero Järvinen

– On aivan selvää, että seuraavissa ministeriön kanssa käytävissä lainanottovaltuusneuvotteluissa tullaan kysymään, miten hyvinvointialueet ovat toimeenpanneet säästöohjelmiaan. Olen huolissani siitä, että tärkeät säästöjä tuovat päätökset lykkääntyvät, enkä usko päätösten olevan yhtään helpompia syksyllä. Syksyllä on edessä myös vuodeosastorakenteen analysointi, Järvinen toteaa.

Aluevaltuusto päätti, että sote-keskusten viikonloppujen kiirevastaanottotoiminta siirtyy vaiheittain hyvinvointialueen yhteiseen kiirevastaanottoon Seinäjoelle. Asia päätettiin muutoin pohjaesityksen mukaisesti, mutta siirtymän 3. vaihe päätettiin palauttaa alkuperäisen viranhaltijaesityksen mukaiseksi, eli 1.4.2025 alkaen.

Siirtymä on vaiheistettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa, kesällä 2024, pilotoidaan mallia, jossa sosiaali- ja terveyskeskusten kiirevastaanotot ovat avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–18. Poikkeuksen muodostaa Seinäjoen sote-keskuksen kiirevastaanotto, joka on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–20.

Viikonloppuisin ja juhlapyhinä kiirevastaanotto on avoinna kaikissa sote-keskuksissa kello 10–18.

Toisessa vaiheessa, 1.10.2024 alkaen, yhteiseen kiirevastaanottoon Seinäjoelle siirtyvät Lapuan, Ilmajoen ja Kurikan viikonloppujen kiirevastaanotot. Kolmannessa vaiheessa, 1.4. 2025 alkaen, viikonloppujen kiirevastaanotot siirtyvät Seinäjoelle myös Alajärveltä, Kauhavalta ja Kauhajoelta. Alavuden osalta kiirevastaanotto siirtyy Kuusiolinnan palvelusopimuksen loppuessa vuodenvaihteessa 2025–2026.

Asian käsittelyn yhteydessä aluevaltuutettu, aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Risto Mattila (ps.) esitti asian palauttamista valmisteluun. Asiasta äänestettiin. Äänin 34–25 aluevaltuusto päätti kuitenkin jatkaa asian käsittelyä.

Aluevaltuuston jäsen Aki Ylinen (kesk.) esitti, että aikataulutus palautettaisiin alkuperäisen viranhaltijaesityksen mukaiseksi. Tällöin 3. vaihe toteutettaisiin 1.4.2025 alkaen. Aluehallitus oli tehnyt 13.5. kokouksessaan päätöksen 3. vaiheen aikaistamisesta siten, että 3. vaiheeseen siirryttäisiin 1.2.2025.

Mattila teki toisen esityksen, jonka mukaan 3. vaiheesta luovuttaisiin kokonaan.  Asiaan liittyvässä toisessa äänestyksessä vastakkain olivat siis Ylisen ja Mattilan esitykset. Äänin 47–11 – yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää – voitti Ylisen esitys.

Kolmas äänestys käytiin pohjaesityksen ja Ylisen esityksen välillä. Äänin 20–39 hyväksytyksi tuli Ylisen esitys ja täten aikataulumuutos, jonka mukaisesti 3. vaihe käynnistyy 1.4.2025.

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Valtuusto kävi laajan keskustelun ja hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen. Päätöksen myötä ensihoidon resurssi lisääntyy. Syyskuusta 2024 alkaen yksi perustason yksikkö korotetaan hoitotasolle ja sen valmiusaika nousee. Lisäksi marraskuun alusta alkaen perustetaan yksi uusi hoitotason yksikkö.

Aluevaltuutettu Sami Kuula (kok.) nosti keskusteluun ensihoidon 24 tunnin työaikamallin ja esitti päätökseen lisättäväksi toimenpidealoitetta mallin selvittämisestä. Asiasta äänestettiin. Äänin 31–28 toimenpidealoitetta ei hyväksytty. Myöhemmin kokouksessa Kuula jätti asiasta valtuustoaloitteen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olavi Kandolin (kesk.) esitteli aluevaltuustolle hyvinvointialueen vuoden 2023 arviointikertomuksen. Kertomus nostaa esiin muun muassa hyvinvointialueen henkilöstön työhyvinvoinnin, lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuushoidon palvelut sekä hyvinvointi- ja palvelustrategian sekä Uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelman toteutumisen. Aluevaltuuston merkitsi kertomuksen tiedoksi.

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen vuoden 2023 henkilöstökertomuksen sekä käsitteli saapuneet valtuustoaloitteet. 

JÄTÄ KOMMENTTI