HyvaEP | Aluehallitus hyväksyi henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet

0
Sairaalanmäki ilmasta katsottuna

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus on 5.2.2024 kokouksessaan hyväksynyt esitetyn mukaisesti hyvinvointialueen henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet.

Yksi toimenpiteistä on vuoden 2024 aikana toteutuvat lomautukset, jotka painottuvat hallinto-, asiantuntija- ja tukitehtäviin sekä kiireettömään, ajanvaraukselliseen toimintaan.

Lomautuksen kesto on henkilöstöryhmästä riippuen joko 14, 7 tai 3 päivää. Lomautukset toteutetaan potilas-, asiakas- ja työturvallisuus huomioiden. Ympärivuorokautista palvelua tuottavat yksiköt on alustavasti suunniteltu olevan lomautusten ulkopuolella.

Lomautuksista saatava säästö on noin 1,6 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen

– Tavoitetila on se, että lomautuksiin ei tarvitsisi jatkossa turvautua, vaan palvelurakennetta on saatava uudistettua ja sitä kautta aikaansaatava tarvittavat säästöt, hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen

Henkilöstökuluista säästetään myös jättämällä määräaikaisia työ- ja virkasuhteita sekä eläköitymisen seurauksena vapautuvia paikkoja täyttämättä sekä luopumalla Edenred-henkilöstöetuudesta vuodelle 2024.

Vuoden 2023 talouden toteuma osoittaa tällä hetkellä noin 50 miljoonan euron alijäämää. Hyvinvointialuelain mukaisesti alueiden on katettava alijäämänsä vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämä on asettanut myös yhteistoimintamenettelylle alkuperäistä kovemmat säästöpaineet.


 

JÄTÄ KOMMENTTI