HyvaEP | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella jaettiin palkintoja työhyvinvoinnin edistämistyöstä

0
Kuvassa on palkittujen ja kunniakirjan saaneiden yksiköiden edustajat.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella jaettiin ensimmäistä kertaa työhyvinvointipalkintoja. Työhyvinvoinnin edistäminen nähdään koko hyvinvointialueen toiminnan kannalta tärkeäksi asiaksi, ja tämä haluttiin tuoda palkitsemisen avulla näkyväksi. Palkinnon saajiksi etsittiin sellaisia yksiköitä, jotka ovat onnistuneesti pystyneet yhdessä edistämään koko henkilöstönsä työhyvinvointia.

Hakemuksia tuli yhteensä 55, mikä oli positiivinen yllätys. Palkinnon saajien valinta oli haastavaa, sillä suurin osa hakijoista olisi ansainnut palkinnon ansiokkaasta työhyvinvointiin panostamisesta. Palkinnon saajat valitsi työryhmä, johon kuului työhyvinvointipalveluiden henkilöstöä sekä kehitysjohtaja ja rekrytointi- ja työhyvinvointijohtaja. Palkinnon saivat korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, tietohallintopalvelut sekä Jurvan vuorohoitoyksikkö. Lisäksi päätettiin myöntää kunniakirjat lasten- ja nuortenkoti Vanamon sekä työikäisten asumispalveluiden hakemuksille.

Hakemuksista nousi esiin monipuolisesti useita käytäntöjä työhyvinvoinnin edistämiseksi.

  • Hakemuksista tulee esille paljon erilaisia hyviä käytäntöjä, joita pyrimme jatkossa tuomaan käyttöön muihinkin yksiköihin, kertoo hyvinvointialueen rekrytointi- ja työhyvinvointijohtaja Niina Herttuala.
  • Tavallisen arjen pienten käytäntöjen, kuten tiimipalaverien, merkitys korostuu hakemuksissa. Lisäksi yksiköissä on paljon esimerkiksi liikuntatempauksia ja erilaisia hankkeita työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Ensimmäisen palkinnon saanut korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka oli hakemuksessaan kuvannut useita arkisia toimia, joiden avulla yksikkö on pystynyt edistämään työhyvinvointia. Näitä ovat mm. tehokas tiedottaminen, työprosessien selkiyttäminen ja mentorin käyttö perehdytyksessä. Poliklinikan osastonhoitaja Kristiina Kangassalmi kertoo:

  • Meille työhyvinvointi ja sen kehittäminen on yhteinen asia. Jokaista työntekijää kannustetaan tuomaan esille asioita ja tekijöitä, joilla voidaan parantaa, tehostaa ja sujuvoittaa työn tekemistä. Keskustelukulttuuri on avointa ja kaikkien ajatukset kuullaan ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan yhteisenä tavoitteena on kunnioittaa jokaisen työtä ja mahdollistaa häiriötön työn tekeminen. Avun pyytäminen tarvittaessa, samoin kuin avun tarjoaminen ovat luonteva osa yksikön työkulttuuria ja töitä tehdään yhdessä. Kaikki ammattiryhmät koetaan tasavertaisina. Kun työntekijällä on hyvä olla, työ on sujuvaa ja potilaan kohtaaminen laadukasta.

  • Iloitsemme saamastamme voitosta ja palkinnon myötä voimme nauttia erilaisesta yhdessäolosta, palaten virkistyneempänä arjen työhön, Kangassalmi kiittelee.

  

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI