HyvaEP | Hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstön YT-menettelyn elokuussa – alueen maksullista puomiparkkia suunnitellaan

0

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus käsitteli 10.6. kokouksessaan hyvinvointialueen vuoden 2025 talousraamia. Osana käsittelyä aluehallitus päätti, että hyvinvointialueella aloitetaan koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely. Henkilöstöjohtaja on valtuutettu käynnistämään neuvottelut elokuussa 2024.

  • Perusteena neuvotteluille on hyvinvointialueen mittava talouden sopeuttamistarve sekä Uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelmaan kirjatut toimenpiteet, joiden johdosta toimintoja uudistetaan ja osalla henkilöstöstä työtehtävät ja työpisteet muuttuvat. Tämä edellyttää YT-neuvotteluiden käymistä, hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen toteaa.
  • Viimesijaisina vaihtoehtoina kyseeseen voivat tulla myös lomautukset ja irtisanomiset. YT-menettelyn yhteydessä tullaan tarkastelemaan myös organisaatiorakennetta.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut tietoonsa, ettei yksikään hyvinvointialue saa uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Tämä tarkoittaa, ettei Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue voi nostaa pitkäaikaista lainaa investointiensa − kuten rakennushankkeidensa − rahoittamiseen. Valtioneuvosto voi muuttaa lainanottovaltuutta, jos hyvinvointialueen esittämät investoinnit katsotaan välttämättömiksi. Tätä varten aluehallitus myönsi talousjohtajalle ja talouspäällikölle oikeuden pyytää valtiovarainministeriöltä lainanottovaltuusneuvottelujen käynnistämistä.

Aluehallitus palautti hyvinvointialuejohtajan muutetun esityksen pohjalta, keskustelun jälkeen asiakaspysäköinnin maksullisuuteen liittyvän pysäköinninvalvonnan valmisteluun. Nyt selvitetään toteutus ensisijaisesti niin sanottuina puomiparkkeina. Tällöin asiakas suorittaa parkkialueelta poistuessaan maksun nimenomaan siitä ajasta, jonka on alueella pysäköinyt. Parkkialueiden puomittamisella myös vältetään pysäköinninvalvonnan tarve. Aluehallitus päätti jo helmikuussa, että asiakaspysäköinti tulee muuttumaan maksulliseksi Seinäjoen keskussairaala-alueella.

Aluehallitus päätti myös kotisairaalatoiminnan organisoitumisesta, ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen sääntökirjasta sekä Seinäjoen perhekeskus Aallokon suun terveydenhuollon toimitilojen varustamisesta. Lisäksi aluehallitus käsitteli tiettyjä hyvinvointialueen henkilöstön virkamuutoksia, paikallisia sopimuksia sekä työehtosopimusten kustannusvaikutuksia talousarvioon.  

  

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI