Hyvinvointialueella siirrytään Covid-19 infektion osalta normaaleihin sairauspoissaolokäytäntöihin 1.1.2023

0
Sairaalanmäki ilmasta katsottuna

Tartuntatautipäivärahaan vaikuttavan sairausvakuutuslain väliaikaisen lainsäädännön voimassaolo päättyy 31.12.2022.

Tartuntatautipäivärahaa ei Covid-19 infektion osalta voi enää saada lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen perusteella. Hyvinvointialueella siirrytään Covid-19 infektion osalta normaaleihin sairauspoissaolokäytäntöihin.

Jos tartuntataudista johtuva työstä poissaolo ja ansionmenetys on alkanut viimeistään 31.12.2022, tartuntatautipäivärahaa voi hakea vielä väliaikaisten säännösten mukaan. Tällöin tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi käy julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevän lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan laatima todistus. Todistuksesta täytyy ilmetä, että koronavirustartunta on todettu laboratoriovarmistetulla PCR- tai antigeenitestillä eikä työnteko ole suositeltavaa tartunnan leviämisriskin takia. Tartuntatautipäivärahan takautuva hakuaika on tällöin 6 kuukautta.

1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää edelleen yleisvaaralliseen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäiltyyn tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön eristämisestä enintään kahden kuukauden ajaksi, jos taudin leviämisen vaara on ilmeinen ja jos taudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä. Covid-19 infektioita esiintyy jatkuvasti ja laajasti väestössä eikä niiden leviämistä voi enää eristämispäätöksin estää. Eristämispäätöksiä tehdään vain tartuntatautilain mukaisten edellytysten täyttyessä.


 

JÄTÄ KOMMENTTI