Kaavoitussopimus Virtain Tuuramäen tuulivoimaosayleiskaavalle

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina (12.9.) kaavoitussopimuksen koskien Tuuramäen tuulivoimaosayleiskaavaa.

Sopimuksella määritellään tarkemmin kaavoituksen etenemisestä ja vastuista sekä mitkä asiat kuuluvat kaupungille ja mitkä toimijalle ja myös muita sopimusteknisistä asioista. Tällä sopimuksella ei oteta kantaa varsinaisen kaavoituksen sisältöön. Kaavaprosessi kulkee erillään. Toimijana on Ilmatar Virrat Oy.

Päätettiin antaa omistajaohjeen Kiinteistö Oy Killinpolun hallitukselle ja toimitusjohtajalle toimenpidesuunnitelman laatimisesta sisältäen selvityksen eri vaihtoehdoista yhtiön taloudellisen tilanteen korjaamiseksi sisältäen selvityksen vaihtoehtojen taloudellisesta vaikutuksesta yhtiölle ja sen omistajille. Yhtiö on raportoinut kaupungille yhtiön heikosta taloudellisesta tilanteesta ja maksuvaikeuksista. Virtain kaupunki omistaa kiinteistöyhtiöstä 75 % ja Suominen Oyj 25 %.

Kaupunginvaltuustolle esitetään 32.000 euron lisämäärärahan myöntämistä Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntoloille myönnettävään avustukseen. Yhtiön operatiivinen toiminta on saatu positiiviseksi. Taustalla on vanhoja lainoja, jotka on otettu 1980 ja 2000-luvulla, kun ollaan rakennettu. Lainaa on jäljellä runsaat 540.000 euroa. Yhtiö ei ole pystynyt lyhentämään lainoja omalla tulorahoituksella.

Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot lainaehtojen muutoksesta päätettiin, ettei kaupunki peri tuottoa Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot-nimiseen yhtiöön sijoittamillaan varoille lainaehtojen muutosaikana, vuoden 2031 loppuun asti. Takaajana Virtain kaupunki hyväksyy lainaehtomuutoksen Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot – nimisen yhtiön lainan, jonka pääoma on  53.802,74 euroa ja tunnustaa takauksen vanhentumisajan katkaisemiseksi.

Päätettiin pyytää Virtain kaupungin vanhuusneuvostoa ja vammaisneuvosto nimeämään edustajansa Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostoihin. Nimeämiset tulee hoitaa syyskuun loppuun mennessä.

Merkittiin tiedoksi Virtain alueella 1.5-30.6.2022 tehdyt kiinteistökaupat, joita oli yhteensä 51. Samalla päätettiin, ettei tarvetta käyttää etuosto-oikeutta.

Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutuminen heinäkuun lopun tilanteen mukaan. Tilanne jatkuu hyvänä. Verotulojen kertymä on korkeampi kuin talousarviossa, heinäkuun valtionosuuksien muutospäätös on huomioitu ja rahoitustuottaja on korjattu, koska ne ovat toteutuneet ennakoitua paremmin alkuvuodesta. Ennuste näyttää, että ylijäämää kertyisi 2,3

Henna Viitanen

-Toki loppuvuoden osalta on paljon muuttuvia tekijöitä esimerkiksi yleinen hinnan nousu ja energian hinnan nousu. Mitä ne sitten vaikuttavat ja kyllä ne tuovat painetta loppuvuodelle. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin hyvä, avaa kaupungin talousnäkymiä kaupunginjohtaja Henna Viitanen. -jr


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI