Kannanotto ja kommentti | Hyvinvointialueen ja Kuusiolinna Terveys Oy välisten neuvottelujen jatkamiseksi

0
Sairaalanmäki ilmasta katsottuna

KUUSIOKUNTIEN SEUTUNEUVOSTON KANNANOTTO

Kannanotto Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Kuusiolinna Terveys Oy:n välisten neuvottelujen jatkamiseksi Kuusiokunnat (Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Soinin kunta ja Ähtärin kaupunki) ovat  kilpailuttaneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa ja perustaneet yhteisyrityksen Kuusiolinna Terveys Oy:n kilpailutuksen voittaneen Pihlajalinna Oyj:n kanssa vuonna 2015.

Palvelujen tuottamista koskeva palvelusopimus on siirtynyt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä vuoden 2023 alussa.
Hyvinvointialue on neuvotellut Kuusiolinna Terveys Oy:n kanssa sopimuksen muuttamistarpeista vuosien 2022 ja 2023 aikana. Neuvottelut eivät kuitenkaan ole johtaneet tulokseen ja hyvinvointialueen aluehallitukselle esitetään maanantain 4.9.2023 kokouksessa sopimuksen irtisanomista. Asian lopullisesti päättävä aluevaltuusto kokoontuu 11.9.2023. Suunniteltu aikataulu on asiaan perehtymisen kannalta todella tiukka. Lainsäädäntö mahdollistaa päätöksenteon lokakuun 2023 loppuun mennessä.
Kuusiokuntien seutuneuvosto on pitänyt asian osalta kriisipalaverin 31.8.2023. Katsomme, että sopimuksen jatkaminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla on mahdollista.
Hyvinvointialueen ja Kuusiolinna Terveys Oy:n välisissä neuvotteluissa on esitetty vaihtoehtoja sopimuksen muuttamiseksi. Esimerkiksi Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa on toteutettu palvelusopimuksen jatkaminen siihen muutoksia tekemällä.
Sote-palvelut on tuotettu Kuusiokuntien alueella kustannustehokkaasti. Näemme, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle koituisi riskejä ja negatiivisia talousvaikutuksia sopimuksen irtisanomisesta (esimerkiksi menetettävä arvonlisäverohyöty ja henkilöstön saatavuuden haasteet).
Esitämme, että asia tulee palauttaa uuteen valmisteluun niin, että neuvottelujen kautta saadaan yhteinen näkemys sopimuksen jatkumiseen tarvittavista muutoksista.
Korostamme, että sote-lainsäädännön edellyttämä takaraja sopimuksen irtisanomiselle on 31.10.2023. Aikaa neuvottelujen jatkamiselle ja huolelliselle toteuttamiselle siis on.

Alavudella 31.8.2023

Kuusiokuntien seutuneuvosto: Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Soinin kunta, Ähtärin kaupunki
Seutukunnan alueella asuvat aluevaltuutetut: Lasse Anttila, Silja Hiironniemi, Petri Juurakko, Juha-Pekka Keisala, Pirkko Oikari, Annu Ridanpää-Taittonen ja Marko Vainionpää

KUUSIOLINNA TERVEYS OY:N TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Näkemyksemme mukaan aluehallituksen esityslistalla oleva esitys sopimuksen purkamisesta on laiton, mutta sen sijaan edelleen on löydettävissä lainsäädännön vaatimukset täyttävät ja molempia osapuolia parhaalla tavalla palvelevat ratkaisut.

Aluehallitukselle tehdystä esityksestä huolimatta olemmekin halukkaita jatkamaan tätä yhteisten ratkaisujen löytämistä. Mielestämme lainsäädäntöön kirjattu neuvotteluvelvoite myös tätä edellyttää.

Katsomme, että edelleen on löydettävissä hankintalain ja sote-lain mukaisesti on mahdollista olla purkamatta sopimusta ja jatkaa yhteistyötä. Purkamisesityksen ja koko neuvottelujen taustallahan on uusi sote-lainsäädäntö, kuten myös muut olemassa olevat lait. Ne määrittelevät velvoitteet ja vaateet, jotka niin sopimuksen kuin päätösten valmistelun näissä tilanteessa on täytettävä. Näihin lainsäädännön vaatimuksiin ulkoistussopimuksemme monilta osin jo vastaa, ja toisaalta myös tarvittavat muutokset ovat mahdollisia sopimuksen täsmentämisellä. Vastaavista sote-lain edellyttämistä sopimusmuutoksista, kuten erikoissairaanhoidon vastuun muuttamisesta, onkin päätetty jo muilla hyvinvointialueilla, kuten Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla Pihlajalinnan muiden tytäryhtiöiden osalta.

Myös järjestämisvastuun näkökulmasta nykyinenkin palvelusopimus mahdollistaa laajasti järjestämisvastuun toteutumisen ja Kuusiolinna on ilmoittanut sitoutuvansa myös tarvittaviin muutoksiin. Näemme, että päätösesityksen taustalla on myös puutteellisia ja jopa virheellisiä tulkintoja ulkoistussopimuksesta. Lisäksi purkamisen vaikutuksia arvioitaessa esimerkiksi talousvaikutuksena ei ole huomioitu 3,6 miljoonan euron alv-palautusta, jonka hyvinvointialue vuosittain saa. Se poistuisi sopimuksen purkautuessa lisäten hva:n sopeuttamistarvetta. Lisäksi purkutilanteessa kunnat eivät enää saisi yhteisöveroa, jota olemme myös maksaneet.

Lyhyesti yhteen vetona meidän näkökulmastamme jatkoneuvotteluissa olisi löydettävissä lainsäädännön mukainen, molempia osapuolia parhaalla tavalla palveleva ja ennen kaikkea vaikuttava malli yhteistyöhön myös jatkossa.

Tässä kohdinhan kyse on sopimuksellisesta asiasta eikä siinä oteta niinkään kantaa palveluihin. Vaikka päätösesitys etenisikin, Kuusiolinna jatkaa palveluntuottajana ja työnantajana vuoden 2025 loppuun. Tähän astihan olemme pyrkineet turvaamaan aiemman tilaajatahon, kuntien, toivoma laajan palvelukokonaisuuden sekä kehittämään etenkin palveluiden vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja sote-integraatiota. Haluamme joka tapauksessa hoitaa työmme edelleen mahdollisimman hyvin niin kauan kuin sopimusta on jäljellä, vähintään vuoden 2025 loppuun ja toivottavasti vielä koko sopimuskauden ajan 2030 vuoden loppuun.

Toki Kuusiolinna on lisännyt palveluita ja siten työpaikkoja alueella nimenoman ajatuksella, että voimme ennaltaehkäistä terveysongelmia ja samalla myös ylläpitää elinvoimaa. Olemme perustaneet useita uusia yksiköitä, kuten lastensuojeluyksiköt Soiniin ja Ähtäriin, ja lisänneet myös työpaikkoja alueella noin 350 toiminta-aikanamme. Meillä on töissä noin 1170 työntekijää Alavudella, Kuortaneella, Soinissa ja Ähtärissä, joten sitäkin kautta mahdollinen purkaminen saattaisi vaikuttaa kuntalaisiin. Osana ulkoistussopimusta on sovittu, että henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle tai muulle tulevalle palveluntuottajalle. Toki myös Pihlajalinna-konserni ja sen palveluverkko kasvaa ja kehittyy kaiken aikaa, ja tarve ammattitaitoiselle ja osaavalle henkilöstölle on jatkuva. Hyvinvointialue on määrittelemässä suunnitelmansa oman palveluverkkonsa ja -rakenteensa uudistamisesta syksyn aikana UTV-ohjelmassa.


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI