Kansanedustaja Mikko Savola kysyy tuulivoimayhtiöiden kiinteistöveroista

0

Tuulivoimayhtiöiden maksamissa kiinteistöveroissa kymmenien tuhansien erot – Kansanedustaja Mikko Savola jätti asiasta kirjallisen kysymyksen.

 Miten hallitus seuraa ja varmistaa, että tuulivoimaloiden kiinteistöverotusarvon määräytyminen tapahtuu oikeudenmukaisesti ja yhteisten pelisääntöjen mukaan, sekä mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta tuulivoimaloiden kiinteistöveron määräytymisperusteita muutetaan kuntien osalta ennakoitavampaan ja yhtenäistävämpään suuntaan?

Kansanedustaja Mikko Savola. (Arkistokuva)

Ähtäriläinen kansanedustaja sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Mikko Savola kysyy, miksi tuulivoimaloista saatavissa kiinteistöveroissa on merkittäviä heittoja kuntien välillä ja tulisiko verojen määräytymistä yhdenmukaistaa ennustettavuuden parantamiseksi.

Kunnille, joiden alueelle tuulivoimaloita rakennetaan, annetaan ennuste voimalan tuottamasta kiinteistöverosta, mikä on olennainen porkkana ja peruste kaavoittaa ja luvittaa voimala-alueita päätöksenteossa.

Savola muistuttaa, että tuulivoiman rakentaminen on suuri bisnes. Energiamuotona tuulivoimasta on tullut kannattavaa ja maatuulivoiman sanotaankin olevan edullisimpia sähköntuotantomuotoja tällä hetkellä. Tuulivoimaloiden kehitys on niin ikään kannattavuuden paranemisen myötä nopeaa.

Kuntien keräämissä vuotuisissa voimalakohtaisissa keskimääräisissä kiinteistöveroissa on kuitenkin vertailun perusteella merkittävää vaihtelua.

Tuulivoimalan kiinteistöverotettaviin osiin kuuluvat perustukset, torni, sekä konehuoneen runko. Verotusarvo ja sitä kautta veron määrä määräytyy sillä perusteella, mikä on ollut niiden rakennuskustannus. Rakentaja ilmoittaa nämä kustannukset itse verottajalle.

Osa eroista selittyy rakennusmaastosta ja veron suuruudesta aiheutuvalla vaihtelulla suhteessa rakennuskustannuksiin.

Kustannusvaihtelulla tuskin voidaan kuitenkaan selittää kymmenientuhansien eurojen eroja voimalakohtaisen kiinteistöveron vuotuisissa kertymissä varsinkaan, jos kyse on samana vuonna rakennetuista, saman valmistajan ja kokoluokan voimaloista, jolloin herää väkisin epäilys kikkailusta, Savola ihmettelee.

Savola kertookin, että kunnissa on ihmetelty, kuinka hyvin esimerkiksi veroon vaikuttavien ja vaikuttamattomien komponenttien ja työn hintaeroista aiheutuva vaihtelu tiedetään ja mahdollistavatko ne esimerkiksi tuulivoimalan toimittajan ja rakennuttajan ennakoivan verosuunnittelun?

Savola jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen ministerin vastattavaksi 9.12.2021


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI