Kuortaneen kunnan teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Teknisen lautakunnan päätöksiä kokouksesta 21.2.

Teknisen lautakunnan määrärahamuutokset vuodelta 2022

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia mää­rä­ra­ha­muu­tok­sia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2022 talousarvioon nähden +/-  5% mut­ta kuitenkin vähintään +/- 10 000 euroa.

Kuntatekniikan hallinnon toimintakulut eivät vaadi uutta hyväksyntää ollen budjetin mukaisia, mutta kokonaisuuden luettavuuden vuosi nekin on esitetty taulukossa;

Toimintatuotot Ta 2022 Tot 2022 poikkeama Tot %
kuntatekniikan hallinto 12 000 8 002 3 997 66,7
tilapalvelut 796 300 858 538 62 238 107,8
yhdyskuntatekniikan palvelut 38 000 65 938 27 938 173,5
vesi-ja viemärilaitos 770 700 818 577 47 877 106,2
Toimintakulut        
kuntatekniikan hallinto 525 900 523 273 2 626 99,5
tilapalvelut 2 719 600 2 705 332 14 268 99,5
yhdyskuntatekniikan palvelut 425 700 487 042 61 342 114,4
vesi- ja viemärilaitos 534 500 499 233 35 266 93,4

 Perustelut:

Kuntatekniikan hallinnon osalta toimintatuottojen alitus johtuu pienemmästä työllistämistukikertymästä budjettiin nähden. Tu­los­alu­een toimintakulut olivat budjetin mukaiset.

Tilapalvelun toimintatuottojen korkeampi määrä budjettiin nähden johtuu talonmiespalveluiden ulkoisen myynnin vuoksi tytäryhtiöille ja asuntojen siirtyminen tytäryhtiölle vasta lokakuun alusta (kertyneet vuokratuotot 9kk, budjetoitu 6kk).

Tilapalvelun toimintakulujen alitus budjettiin nähden johtui siitä, että vanhaa Alvarin koulukiinteistöä ei purettu toimintavuotena 2022 (määräraha -100 000 €), vaan se siirtyi vuodelle 2023.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toimintatuottojen suurempi kertymä muodostuu kustannuspaikalle ”myyntipalvelut” kirjautuneista kunnan ammattimiesten palvelumyynneistä tytäryhtiöille.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toi­min­ta­me­no­jen ylitykset puolestaan johtuvat alueiden kunnossapitopalveluiden runsauden vuok­si (runsasluminen talvi, paljon katujen ja yksityisteiden auraamista) sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannusten suuruuden vuoksi.

Vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuotot ylittyivät myytävän puhtaan veden käytön runsauden vuoksi. Toi­min­ta­ku­lut alittuivat jäteveden puh­dis­tus­mak­su­jen osalta.  Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut seuraavasti:

   Budjetti 2022 Toteuma2022 Poikkeama Käyttö%
Toimintatuotot  1 617 000 1 751 056 134 057 108,3
 
Toimintakulut -4 205 700 -4 214 882 -9 182 100,2
Tilikauden tulos -3 672 200 -3 562 295 -109 905 97,0

Tekninen johtaja Martti Ranta

 Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta määrärahamuutoksia edellä mainittuihin tulosalueisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

Tekninen johtaja Martti Ranta

Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden ”kuntatekniikan hallinto, tilapalvelut, ve­si­huol­to­lai­tos ja yhdyskuntatekniset palvelut” toiminta on tarkemmin kerrottu liit­tee­nä olevassa toimintakertomuksessa ja kirjanpidon tulosteessa.

Tulosalueitten yhteinen taloudellinen tulostoteutuma (ulkoinen) talousarvioon näh­den on alla olevan taulukon mukainen.

  Budjetti 2022 Toteuma 2022 Poikkeama Käyttö%
Toimintatuotot  1 617 000 1 751 056 134 057 108,3
Toimintakulut -4 205 700 -4 214 882 -9 182 100,2
Toimintakate -2 588 700 -2 463 825 -124 875 95,2

Koko kunnan vuoden 2022 nettoinvestointimääräraha oli muu­te­tus­sa/vah­vis­te­tus­sa talousarviossa -1 604 450€, lopullinen toteutuma on -1 550 154€.

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä olevan tekstiaineiston vuoden 2022 toimintakertomukseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI