Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä kokouksesta 19.9.

Täyttölupapyyntö tilapalveluun

Esittelijä: Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta palvelutyöntekijän kokoaikaista täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.12.2023 lukien.
Täyttöluvan mukaisen vakituisen palvelutyöntekijän toimenkuvaan sisältyisi 50 % edellä kuvatun järjestelmän mukaan tekijää vaille jäävän kirjaston ja nuken siistimistä ja toinen puoli tehtävästä olisi sijaistamista eri kohteissa vakituisena sijaistajana määräaikaisten sijaistajien tilalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Investointikohde Kortesmäentien alikulun tien ja kuivatuksen parantaminen

Esittelijä: Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää;

1) hyväksyä laaditun suunnitelman, valmistumisaika 1.9.2023

2) merkitä tiedoksi laaditun kustannusarviolaskelman 100 000€ (varattu 30 000€)

3) esittää kunnanhallitukselle kohteen rakentamisen siirtämiseksi vuodelle 2024

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Alvarin koulun piha-alue / valtuustoaloite / tilanne 19.9.2023

Esittelijä: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa valtuustoaloitteen jatkovalmisteltavaksi kunnan vapaa-aikapalvelujen tulosalueelle sekä teknisen toimialan tulosalueille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI