Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä kokouksesta 21.11.

Täyttölupapyyntö tilapalveluun / valintapäätös

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että;

1) toimikunnan tekemän esityksen mukaan, kokonaisarviointiin perustuen, siivoustyönohjaajan toimeen valitaan Virpi Anttila.

2) valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan, kun valittu henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

3) toimen täyttömenettelyssä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

4) tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään, palkka-asiamiestä kuultuaan, 2600€/kk.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Vilmeikönrannan kesäveden perusmaksu vuodelta 2023

 Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Vilmeikönrannan asemakaava-alueen talouksilta peritään vuodelta 2023 kesäveden käytöstä vain puolet perusmaksusta 50€, eli yhteensä 25€.

Päätös: Keskustelun kuluessa esittelijä teki uuden päätösesityksen;

Tekninen lautakunta päättää, että Vilmeikönrannan asemakaava-alueen talouksilta ei peritä vuodelta 2023 kesäveden käytöstä perusmaksua lainkaan.

Esittelijän muutettu päätösesitys tuli lautakunnan yksimieliseksi päätökseksi.

Lautakunnan jäsen Nora Pesonen Vilmeikönrannan asukkaana jääväsi itsensä asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja poistui kokoussalista.

Kuortaneen kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Tekninen johtaja

Teknisen lautakunnan tulee nimetä ympäristölautakunnan toiveen mukaisesti rakennusjärjestystoimikuntaan muutamia teknisen toimen / teknisen lautakunnan jäseniä.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää nimetä rakennusjärjestystoimikuntaan lautakunnan puheenjohtajan, teknisen johtajan ja kunnanrakennusmestarin. Lisäksi varajäseneksi lautakunnan vpj.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Investointien määrärahamuutokset vuodelta 2023

Maanhankinta

Myönnetty määräraha  370 456
Uusi määrärahaesitys   250 000

Rahoitusvastikkeet         10 000

Vierteentien jatke
Myönnetty                   300 000
Elyn avustus 50%        150 000

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelma
Myönnetty                      24 000
-avustus                         18 000

Yläkoulu, polkupyöräkatos
Myönnetty                     20 000

Ylijoen koulu, valaisimet
Myönnetty                       20 000
Uusi                                  8 000
Kunnantalo, valaisimet
Myönnetty                       10 000

Ahjontien loppuosan perusparantaminen
Myönnetty                       70 000
Uusi                               107 900
Jätevesikaivojen parantamiset, K.t. ja S.p
Myönnetty                       20 000

Uusi pienoistraktori
Myönnetty                        70 000
Uusi                                  60 000

Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle esitettäväksi tämän vuoden investointimäärärahoihin edellä mainitut muutokset, jolla vuoden 2023 kunnan nettoinvestointimäärärahoihin tulee 406 912 euron vähennys.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI