Kylien kehittämisrahan toinen hakukierros on käynnistynyt

0

Soinissa kylät, seurat ja yhdistykset ovat vahvasti mukana luomassa kuntamme sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä.

Kuntastrategian painopistealueen ”elinvoimainen kunta” -mukaisesti, yksi toimenpiteistä on kehittää kuntaa yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Kylien kehittämisraha on suunnattu Soinin kylien kehittämiseen ja on näin osa osallistavaa budjetointia sekä kylien ja kunnan yhteistä kehittämistä. Kylien kehittämisraha lisää mahdollisuuksia kylien elinvoiman sekä hyvinvoinnin tukemiseen ja lisäämiseen. Kylien kehittämisrahaa varattiin vuoden 2022 talousarvioon yhteensä 10.000 euroa.  Kevään hakukierroksella jaettiin noin puolet talousarvioon varatusta summasta ja toisella hakukierroksella 29.8.-9.9.2022 on jaossa loput.

Kehittämisrahaa voi hakea kahdesti vuodessa, hakuperusteet ovat samat. Kehittämisrahojen jakamisesta päätetään kunnanhallituksessa hakuaikojen päättymisen jälkeen. Hakulomake löytyy Soinin kunnan internetsivulta, samoin kuin kehittämisrahan jakoperusteet sekä tarkemmat tiedot maksatushakemuksesta. Maksatushakemus on tehtävä 30.11.2022 mennessä.

Kylien kehittämisrahaa voi hakea kyläyhdistys, osuuskunta, kylässä toimiva yhdistys tai niiden yhteenliittymä. Tukea voi hakea pieniin (enintään 1000 €, alv 0%) tai keskisuuriin hankkeisiin (1000-10 000 €, alv 0%).


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI