Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 27.5.

Pellon vuokrasopimukset tiloista Timontontti ja Väkeväinen

Juha-Matti Ollila on lähestynyt Lappajärven kuntaa tiedustelemalla peltolohkojen Matinnotko (1,25ha) ja Hissunnotko (0,95ha) vuokrausta. Peltolohkot sijaitsevat kiinteistöillä Timontontti ja Väkeväinen. Lappajärven kunta on ostanut kyseiset kiinteistöt viimeisen vuoden aikana.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää: vuokrata ko. kiinteistöjen peltolohkot Juha-Matti Ollilalle

  1. päättää vuokrahinnaksi 320 €/ha/vuosi
  2. päättää irtisanomisajaksi yhden (1) kuukauden.

Hyväksyttiin

Määräalan asettaminen myyntiin tilasta Pihlajamäki

Lappajärven kunta omistaa kiinteistön 403-404-0002-0035 Pihlajamäki. Kiinteistö sijaitsee Karvalassa. Myytävä määräala on kooltaan noin 9154 m2. Todellinen koko tarkentuu lohkomistoimituksessa, mikäli kiinteistö päätetään myydä. Määräalalle sijoittuu yksi (1) rakennuspaikka, liitteenä kartat.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa myyntiin määräalan kiinteistöstä Pihlajamäki yleisen, julkisen kaupan kautta.

Päätös: Hyväksyttiin

Islannin matka lokakuussa 2024

Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kraatterijärvi Geopark on saanut UNESCO-statuksen keväällä 2024, minkä johdosta erityisesti Kraatterijärven Geoparkin alueen edustajien odotetaan osallistuvan seuraavaan geoparkien konferenssiin. Euroopan Geopark verkostojen 17. konferenssi järjestetään 2.-4.10.2024 Reykjanessa Islannissa.

Seminaariohjelman vuoksi kokonaismatka-aika on lentojen kanssa noin 1.-5.10.2024. Alustava kustannusarvio osallistujaa kohden on noin 2500 € sisältäen mm. konferenssiliput, matkat ja majoitukset.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää matkalle osallistujien määrä, 3 henkilöä osallistujat: Kunnanjohtaja Sami Alasara, viestintä- ja hankekoordinaattori Annie Laitila ja hallintojohtaja Päivi Huhtala. Matkan kesto: 1.-5.10.2024

Päätös: Hyväksyttiin 

 Nordplus Junior -hankkeeseen osallistuminen

Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Lappajärven yhteiskoulu on saanut lukuvuodelle 2024-2025 Nordplus Junior-hankkeen yhdessä Liettualaisen koulun (Vilniaus Uzupio Gymnasium) sekä Färsaarilla sijaitsevan koulun (The school of Giljanes) kanssa. Yhteisen hankkeen teemana on ”Water – the source of life”.

Tavoitteena on kartuttaa oppilaiden kansainvälistä osaamista ja kannustaa tutustumaan eri kulttuureihin sekä vesiteemaan luonnontieteiden kautta. Hankkeen aikana tutustutaan kolmeen eri vesiekosysteemiin (joki, järvi ja meri) sekä pohditaan veden merkitystä ja veden kestävää käyttöä.

Lappajärven yhteiskoulu toimii hanketta koordinoivana kouluna.

Hankkeeseen kuuluu kolme vaihtoviikkoa yhteistyökouluissa. Ensimmäinen vaihtoviikko on syyskuussa 2024, jolloin lappajärveläiset ja färsaarelaiset vierailevat Liettuassa. Toinen vaihtoviikko on helmikuussa 2025, jolloin saamme vuorostamme Lappajärvelle vieraaksi liettualaiset ja färsaarelaiset. Hankkeen viimeinen vaihtoviikko on keväällä 2025  Färsaarilla lappajärveläisille ja liettualaisille.

Vaihtoviikkojen aikana osallistutaan päivisin vastuukoulun järjestämään ohjelmaan ja tehdään erilaisia retkiä. Vaihtoviikkojen aikana oppilaat asuvat isäntäperheissä eli he pääsevät tutustumaan toisiinsa paremmin ja näkemään sekä kokemaan elämää eri kulttuureissa. Vaihtoviikkojen ulkopuolella tehdään omalla koululla myös pieniä hankkeeseen liittyviä projekteja. Pienet muutokset hankkeen sisällössä ja aikatauluissa ovat mahdollisia.

Nordplus Junior-hanke on Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama. Hankeraha on kokonaisuudessaan 85 040 €, josta Lappajärven yhteiskoulun osuus on 34 820 €. Lappajärven yhteiskoulun osalta rahoitus on saatu 20 oppilaalle ja kolmelle opettajalle. Hankeraha kattaa sekä oppilaiden että opettajien matkat, vakuutukset sekä opettajien majoituksen.

Hankkeesta vastaavat Lappajärven yhteiskoulun opettajat Markus Mäenpää ja Tarja Jaakkola anovat Lappajärven kunnanhallitukselta lupaa hankkeeseen kuuluville matkoille (syyskuussa 2024 Liettuaan ja keväällä 2025 Färsaarille). Opetuksenjärjestäjälle aiheutuvat kulut olisivat kahden tai kolmen valvovan opettajan päivärahat, josta kustannusarvio kokonaisuudessaan on noin 1800 € (jos kaksi opettajaa) tai 2700 € (jos kolme opettajaa).

Sijaiskustannusten osalta opettajat toteavat, että koululle jäävät 9. luokkalaiset ovat kahden vaihtoviikon aikana yhtenä ryhmänä, jolloin toisen 9. luokan opettajat vapautuvat pitämään matkalle lähtevien opettajien tunteja. Sijaiskustannukset pyritään näin minimoimaan.

Kunnanhallituksen toivotaan suhtautuvan myönteisesti Nordplus Junior-hankkeeseen.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää suhtautua myönteisesti hankkeeseen ja valtuuttaa maksimissaan kahden opettajan osallistumisen ulkomaan matkoihin Liettuaan ja Färsaarille.

Päätös: Kunnanhallitus päätti, matkalle voi osallistua kolme opettajaa.

Hyväksyttiin.  

Esioppilaiden täydentävän varhaiskasvatuksen järjestäminen ja esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkerho elokuusta 2024 lähtien

Hyväksyttiin

Koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi/ aamu- ja iltapäivätoiminta

Hyväksyttiin 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI