Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä, lyhyesti

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä 17.1.2022 kokouksesta.

Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet, esitys hyväksyttiin

Maksumääräysten antajat, laskujen hyväksyjät ja laskujen asiatarkastajat, esitys hyväksyttiin

Lainan nostamisen delegointi, esitys hyväksyttiin

Edustajan nimeäminen maakuntakaavan ohjausryhmään

Sami Alasara ja varalle Ville Ala-aho

Löytöeläinten hoidon sopimuksen irtisanominen, esitys hyväksyttiin

Sivistystoimen lakkautettavat virat, esitys hyväksyttiin

Liikunnan edistämisen poikkihallinnollinen työryhmän perustaminen Hyvinvointivaliokunnan talousarvion ja toimenpidesuunnitelman 2022 tavoitteiden mukaisesti nimettiin johtoryhmä, Tuija Viinamäki, Bo Dinga, Sanna Niemelä, Marko Angervisto, koollekutsuja Anssi Kuusela

Tontti uudelle hyötyjäteasemalle, esitys hyväksyttiin

Millespakka Oy:n osakassopimusluonnos/lausunto, esitys hyväksyttiin

Tarjous yhteismetsäosuudesta, esitys hyväksyttiin

Lausunto Suomen Sininen Tie valtatieluokituksesta esitys hyväksyttiin

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi, esitys hyväksyttiin

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2022, esitys hyväksyttiin

Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2022, esitys hyväksyttiin

Sopimus avustuksen siirrosta, esitys hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI