Lappajärven kunta hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 534.000 euroa

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 16.10.

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2023

Lappajärven kunta on vuosien aikana tehnyt talouden tasapainottamistoimenpiteitä korottamalla tuloveroprosenttia, joka on nyt 9,36 %. Kunnallisveroprosentin korotus 9,4 prosenttiin tuo arvion mukaan 5000 euroa. Yhden sivukoulun opetus siirrettiin yhteiskoululle syyslukukauden 2023 alusta lukien, jolla saatiin noin 54.000 euron säästöt ja tulevina vuosina säästö on noin 77.725 euroa/vuosi. Yksi ryhmäperhepäiväkoti lakkautettiin keväällä 2023, jolloin vuokrakustannuksissa säästöt olivat 5600 ja tulevien vuosien säästöt tarkentuvat myöhemmin.

Lappajärven kunnan periaatteena on ollut, että vapautuviin virkoihin ja tehtäviin ei ole saanut palkata uutta henkilöstöä ilman kunnanhallituksen lupaa. Osa viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä ja tehtävät on siirretty muiden vastuulle omien tehtävien lisäksi. Myös opettajien virkarakennetta on tarkasteltu vastaamaan paremmin opetusta ja oppilasmäärää vastaavaksi.

Säästösuunnitelma vuosille 2023 ja 2024 menee kunnanvaltuuston käsittelyyn 23.10.2023. Vuoden 2024 säästöt henkilöstö- ja kiinteistömenoissa toteutuvat myös vuosina 2025 ja 2026. Lappajärven kunta on siis omilla toimillaan pyrkinyt saamaan taloutensa tasapainoon, mutta valtionosuuksien ja verotulojen menetys tulevina vuosina, yhteensä noin 800.000 euroa/vuosi, on niin merkittävä, ettei kunnalla ole mahdollisuutta omin toimin siitä selvitä. Lappajärven kunta hakee kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 543.000 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden
korotusta 543.000 euroa.

Päätös: Hyvksyttiin

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI