Mitä on alueemme maakunnissa 1.6. aloitettu Harvapartionti tarkoittaa?

0

Pohjanmaan poliisi kertoi alkuviikosta, että  Harvapartiointi onnistunut hyvin Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella

Poliisilaitosten välinen Harvapartiointi, joka alkoi 1.6. on lähtenyt liikkeelle hyvin. Harvapartiointia on toteutettu poliisilaitosten laatiman suunnitelman mukaisesti.

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueen Harvakunnat ovat Halsua, Lestijärvi, Perho ja Soini. Tämän lisäksi Harvaturvapartiointia tehdään myös Sisä-Suomen poliisilaitoksen Harvakunnissa Kinnulassa ja Kivijärvellä.

Harvakuntien asukkailta saatu palaute on ollut positiivista ja niiden mukaan poliisin läsnäolo on selkeästi parantunut kyseisillä alueilla. Eniten poliisitehtäviä on kirjautunut kesän aikana Perhoon, 103 kpl, ja muihin Harvaturvakuntiin 50-60 kpl.

Perhon ja Soinin tehtävien osalta Sisä-Suomen poliisilaitoksen partiot ovat hoitaneet niistä noin 10 %, muissa kunnissa alle 10 %. Pohjanmaan poliisilaitoksen partiot ovat puolestaan hoitaneet 17% hälytystehtävistä Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella Kinnulassa ja 27 % hälytystehtävistä Kivijärvellä toimintavalmiusajat ovat parantuneet kautta linjan, joten toiminta on oikealla tiellä. Valmiusaikoihin vaikuttaa suuresti myös tehtävämäärä, joka kyseessä olevissa kunnissa on suhteellisen pientä.

Harvaturva -kunnissa on hoidettu sekä hälytystehtäviä että suoritettu näkyvää monimuotovalvontaa.

Liikennevalvonnassa pääpainona on ollut nopeus-, rattijuopumus-, turvalaite- ja kevyen liikenteen valvonnassa. Valvonnassa on huomioitu valtakunnalliset teemat sekä alueen kansalaisilta tulleet valvontapyynnöt.

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnan pääpainona on häiriökäyttäytyminen sekä nuorten päihdevalvonta iltaisin ja viikonloppuisin.

Monimuotovalvontaan kuuluu myös sakkojen ja kirjallisten dokumenttien tiedoksiannot, etsintäkuulutettujen ja kuulusteluun noudettavien henkilöiden tavoittaminen, sekä ei-kiireelliset asenoudot.

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI