Poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksesta hyväksyttiin | Virtain kaupunginhallitus

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/J-Pnews

VIRRAT

Virtain kaupunginhallituksen päätöksiä 31.5. kokouksesta

Virtain kaupunginhallitus myönsi maanantaina pitämässään kokouksessaan poikkeamisen asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta lähellä Ainalaa sijaitsevalle kiinteistölle. Peltomäen Rakennus Oy on ostanut kiinteistön yksityisiltä henkilöiltä perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun. Alueelle on tarkoitus rakentaa rivitalokiinteistö, joka voi käyttää tarvittaessa Ainalan ruoka- ja muitakin palveluita.

Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen vuosiksi 2020-2021 esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Suunnitelmaa on päivitetty viimeksi marraskuussa. Liikuntapoliittinen ohjelma, jonka sivistyslautakunta on hallintosäännön mukaan jo hyväksynyt, merkittiin tiedoksi.

Talousarvion osavuosikatsaus 30.4.2021 esitetään tiedoksi valtuustolle. Katsauksen mukaan lähes kaikilla osastoilla ollaan talousarvion puitteissa. Verotulot ovat kehittyneet alkuvuodesta hyvin.  Toukokuun ennusteen mukaan ollaan 0,9 miljoonaa euroa talousarviota korkeammalla tasolla. Lisämäärärahat on otettu huomioon ja tulossa on ylijäämää, jos näin edetään. Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi viiteen kohteeseen lisämäärärahaesitystä.

Tietohallintoa varten esitetään 136.800 euron lisämäärärahaa. Rahaa käytetään pilvipalveluin, lisensseihin ja niiden palveluihin. Saamaan liittyy myös it-tukihenkilön palkkaamisen täyttölupa 1.9.2021-31.12.2022, jos määrärahaesitys hyväksytään. Lisäksi esitetään vielä tietohallinnolle 81.350 euron lisämäärärahaa.  Lämpölaitokselle esitetään 80.000 euron lisämäärärahaa. Määrärahan tarve johtuu, että kolme hallia on liittymässä kaukolämpöön. Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntoloille esitetään 45.000 euron lisämäärärahaa, jotta lainat pystytään sovitun aikataulun mukaan maksamaan Valtionkonttorille. Tälle vuodelle on varattu opiskelija-asuntoloille 10.000 euron avustus.  Neuvottelut on käyty A ja C- talojen siirtymistä uudelle vuokralaiselle. Nämä neuvottelut ovat loppuvaiheessa. B-talo vuokrattu perusturvalle.

Hallintokuntien investointien investointihankeryhmään esitetään 145.000 euron lisämäärärahaa.  Rahalla rakennetaan paremmat taukotilat ensihoidon tarpeisiin. Taukotilat tulevat terveyskeskuksen ambulanssitallin yhteyteen. Rakentamisen myötä kaupunki on tekemässä 10 vuoden vuokrasopimuksen sairaanhoitopiirin kanssa. Rakentamisen ja pitkän vuokrasopimuksen myötä halutaan turvata ensihoidon palveluiden säilyminen Virroilla. Yksityisteiden perusparannushankkeisiin esitetään lisää 20.000 euroa.

Vuoden 2022 talousarvion raami esitetään valtuustolle valmistelun pohjaksi. Työ on tehty lähinnä teknisenä raamina, jota on työstetty kaupungin johtoryhmässä. Uusi valtuusto pystyy syksyllä linjaamaan mahdollisia toiminnallisia linjauksia.

– Tietysti, kun viime vuoden tilinpäätös oli ylijäämäinen, on vaikuttanut siihen, miten ensi vuoden talousarviota rakennetaan. Tällä hetkellä, kun valtionosuudet ja verotulot ovat kasvaneet ennusteiden mukaan, tämäkin tietysti vaikuttaa talousarvion rakentamiseen. Kun tiedetään, että edellä mainitut asiat ovat hyvinkin herkkiä ja niissä on epävarmuustekijöitä, nämäkin seikat pitää ottaa huomioon, kertoo talousarvioraamin valmisteluun vaikuttavista tekijöistä kaupunginjohtaja Henna Viitanen.

–Valmistelussa on otettu huomioon muun- muassa teollisuushallien siirto, yhtenäiskouluun liittyvät asiat, ruokapalvelulautakunnan siirto hallinto- ja elinvoimaosaston alle talousarviomielessä, palkankorotuksiin on huomioitu 1,5 prosentin korotus, raami ei sisällä veronkorotuksia, sisältää elinvoimapaketin jatkumisen myös ensi vuodelle ja tietojärjestelmän kasvun vaikutuksen. Pieni ylijäämäkin löytyy paperista, avaa raamiin sisältyviä asioita kaupunginjohtaja Henna Viitanen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Valtionkonttorin 11.5.2021 tekemän päätöksen kuolinpesän omaisuuden luovuttamisesta Virtain kaupungille. Varat tullaan käyttämään hyvinvointipuiston esteettömän kunto- ja luontopolun rakentamiseen. -jr


 

 

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI