Savola | Ampumaratojen toiminta Suomessa turvattava – ”Putin ei kysy, mitä suomalaisten luodit sisältävät”

0
Kansanedustaja Mikko Savola

– Suomen puolustus nojaa yleiseen asevelvollisuuteen ja koulutettuun reserviin. Reserviläisen tärkein yksittäinen taito on ampumataito. Reserviläisten omaehtoinen harjoittelu, jota tukee myös metsästys, taataan parhaiten laajalla, koko maan kattavalla ampumarataverkolla.

Suomeen tarvitaan laaja ohjelma, joka takaa riittävän tiheän ampumarataverkon kaikkialle Suomeen. Savolan mielestä tulevan hallituksen on varmistettava, että ampumarata-tavoitteeseen päästään, ympäristölupaehtoja järkeistetään ja Euroopan unionin puolelta tulevat byrokraattiset uhat, kuten lyijyhaulien- ja luotien kielto torjutaan maanpuolustukseen vedoten.

– Säätytalolla ratkaistaan lähiviikkoina Suomen ampumatoiminnan suunta. Tulevien vuosien aikana on toimittava aktiivisesti Euroopan unionissa, jotta lyijyn käytölle ei tule mielivaltaisia rajoitteita. Putin ei kysy, mitä suomalaisten luodit sisältävät. Siksi edullinen ja tehokas tapa harjoittaa reserviläisten osaamista on keskeisin turvattava osa suomen vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa.

– Ympäristölupien suhteen tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja kokonaisuuksien ymmärtämistä myös alue- ja kuntatasolta. Ampumaratojen luvituksesta on tehtävä joustavaa ja kaavoituksessa on huolehdittava siitä, että lupaehdot ovat pitkäjänteisiä, ennakoitavia ja niiden keskeisimpänä lähtökohtana on huoltovarmuuden ja turvallisuuden parantaminen.

Mikko Savola puhui torstaina 1.6.2023 Pohjois-Pohjanmaalla Kempeleen ampumaradalla reserviläisten järjestämässä avoimien ovien tapahtumassa.


 

JÄTÄ KOMMENTTI