Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous pidettiin keskiviikkona 22.5.2024.

Aiemmin, maaliskuun kokouksessa avattiin soinilaisille yhdistyksille lisäavustushaku, jossa oli haettavana ensimmäiseltä hakukierrokselta ylijäänyt summa 2850 €. Haku oli avoinna huhtikuun ajan. Hakemuksia tuli viisi kappaletta, joista neljälle myönnettiin avustusta tässä toukokuun kokouksessa. Hakukriteerit olivat samat kuin aiemmassa haussa, ja erityinen painotus lisähaussa oli hyvinvointivaikutuksilla, toiminnan säännöllisyydellä ja tekemiseen aktivoinnilla. Tarkat avustussummat ilmoitetaan pöytäkirjassa.

Soinin keskusurheilukentän järjestyssäännöt hyväksyttiin esityksen mukaisina.

Soinin yhtenäiskoulun esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys hyväksyttiin. Tasa-arvolain mukaan oppilaitokset ovat velvollisia laatimaan toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasa-arvosuunnitelman eli toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman. Erityistä huomiota tulee kiinnittää, että tasa-arvon edistämistyö on jatkuvaa ja suunnitelmallista.

Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on turvata yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintä (ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, politiikka, ay-toiminta, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, muu henkilöön liittyvä syy). Yhdenvertaisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään kerran kolmessa vuodessa.

Perusopetuksen tuntikehys hyväksyttiin lukuvuodelle 2024–2025. Vs. sivistysjohtaja teki kokouksessa tarkentavan esityksen, jonka mukaan alkuperäiseen tuntikehysesitykseen lisättiin 10 tuntia, koska on mahdollista, että yhtenäiskoulu järjestää jopo-opetusta lukuvuonna 2024–2025. Tuntikehys tulee olemaan 522 tuntia.

Sivistystoimen toteuma ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on mennyt talousarvion mukaisesti kokonaistoteutuman ollessa 19,7 prosenttia. Hyvinvointiosaston toteuma myötäilee myös hyvin talousarvion lukuja, kokonaistoteuma 18,2 prosenttia. 

JÄTÄ KOMMENTTI