Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen kokous 5.6.2023

Soinin kunnanhallitus hyväksyi aiesopimuksen työllisyyden järjestämisalueen muodostamisesta, kuntayhtymä Kuussoten purkusopimuksen mukaisen velkojen siirtosopimuksen ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n päivitetyn osakassopimuksen vuosille 2024-2025.

Tytäryhtiöille annettiin konserniohjaus, puhdistuspalvelun vakinaiseen tehtävään täyttölupa, suunnitteilla olevalle hyötyjäteasemalle varattiin tontti, annettiin lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle ja hylättiin oikaisuvaatimus aiempaan kunnanhallituksen päätökseen.

Kunnanhallitus valitsi uuden nuorisovaltuuston vuosille 2023-2025 ja nuorisovaltuuston kummeiksi valtuutetut Suvi Vuorenmaan ja Saana Peuran. Lisäksi valittiin jäljellä olevalle valtuustokaudelle kunnanhallituksen edustajat eri yhtiö- ja yhtymäkokouksiin sekä vastaaviin toimielimiin.

Kunnanvaltuuston käsittelyyn edennettiin yleishallinnon talousarvion muutosesitykset, lisämäärärahaesitykset Hankajärven kiinteistökaupalle ja kiinteistöveroselvityksen aloittamiselle, pitäytymiselle nykyisessä äänestysalueessa sekä jäsenen valitseminen tekniseen lautakuntaan.

Kuntalaisaloitteita oli käsittelyssä kaksi. Mäkelänkylän ja keskustan välisen kevyen liikenteen väylän alustava kustannusarvio on hieman yli 1,1 miljoonaa euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle aloitetta loppuun käsitellyksi. Kukonkylän kyläyhdistyksen katuvalaistusaloitteen alustava arvonlisätön kustannusarvio on 83 000 euroa. Aloitteen tarkempi käsittely toteutetaan ensi vuoden talousarvion yhteydessä. Kyläyhdistystä pyydetään harkitsemaan osallistumismuotoaan aloitteen toteuttamiseksi. Tässä vaiheessa aloite saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Erämessuille julkistetaan kunnan omakotitonttikampanja. Elokuun loppuun saakka on mahdollista hankkia omakotitontti kymmenen sentin hintaan. Kyseisellä hinnalla myydään yksi tontti per ostaja.


 

JÄTÄ KOMMENTTI