Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen 18.1.2021 päätökset

1 Arja Lassilan eroilmoitus luottamustehtävästä  

Esitetään valtuustolle, että Arja Lassilalle myönnetään ero sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenyydestä ja uuden valitsemista valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

2 Vaalilautakunnan jäsenten valinnasta

Uudeksi vaalilautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Risto Rasinmäki.

3 Tilapäislainavaltuus vuodelle 2021  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilapäislainan määräksi vahvistetaan vuodelle 2021 2 milj. euroa.

4 Vuoden 2020 valtionosuuspäätös/tarkennus  

Valtiovarainministeriö on 7.12.2020 tehnyt edelleen peruspalvelujen valtionosuutta koskevan muutospäätöksen pääasiassa koronan vaikutusten takia. Lopullinen valtionosuus ilman kotikuntakorvauksia on 2020 8.194.180 e, kun se talousarviossa oli 7.670.000 e. Kunnanhallitus tyytyy päätökseen.

5 Laaja-alaisen erityisopettajan viran perustaminen  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa uuden laaja-alaisen erityisopettajan viran, joka sisältää opetusta varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa. Virka on vakinainen ja se täytetään 1.8.2021 alkaen toistaiseksi. Mikäli virka perustetaan, kunnanhallitus antaa virkaan myös täyttöluvan.

6 Kuraattoritoimintaa koskeva sopimus   

Ähtärin kaupungin kanssa on neuvoteltu yhteisen koulukuraattorin palkkaamista. Neuvotteluun liittyvät määräraha-asiat on keskusteltu valmiiksi talousarviokäsittelyn yhteydessä ja hyväksytty Soinin osalta kunnanvaltuustossa 14.12.2020. Yhteinen koulukuraattori työskentelee Soinissa 3 päivää viikossa ja Ähtärissä 2 päivää viikossa. Koulukuraattori on Soinin kunnan palveluksessa. Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen ajalle 1.2.-31.12.2021.

7 Opiskelijatuet 2020   

Kunnanhallitus päätti hyväksyä opiskelijatuen myöntämistä koskevan  oikaisuvaatimuksen ja myöntää anojalle 200 euron opiskelijatuen. Koska tukea oli mahdollista hakea myös paperisena, niin ensimmäisenä arkipäivänä 2.11.2020 jätetty hakemus on siten jätetty hakuajan puitteissa.

8 Asunnon ostajan tukihakemukset   

Kunnanhallitus päätti myöntää asunnon ostajan tukea kahdelle ostajalle yhteensä 5200 e. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarvioon lisätään tähän määrärahaa 5200 e.

9 SGL-Lovetukset Oy:n vuokrasta   

Kunnanhallitus päätti suostua SGL Lovetukset Oy:n tilan pienentämiseen siten, että yritys vapauttaa 100 m2 suuruisen alueen kunnan käyttöön 1.2.2021 ja hyväksyi että, vuokrankannon perusteena olevaa alaa pienennetään vastaavassa suhteessa. Muutostöistä sovittu laskutus jatkuu 31.5.2024 asti ja muutoksella ei ole vaikutusta sähkömittauksesta aiheutuvaan hyvitykseen.

10 Soinin Vuokratalot Oy:n rivitalokohteiden myynnistä   

Kunnanhallitus piti parhaana vaihtoehtona, että Kaunishalmeen, Laasalankartanon ja Koivulahden kohteet myydään tarjouksen jättäjille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Soinin kunta omistajana vastaa jäljelle jäävästä tappiosta, max. 251.400 e. Purkuvaihtoehdossa tappio olisi parhaassa vaihtoehdossa n. 100.000 euroa pienempi, mutta purkukustannuksia jäisi maksettavaksi. Nyt kohteet jäävät kylille tuomaan elinvoimaa. Lopullinen tappio selviää, kun myynnit ovat toteutuneet ja on tieto siitä, onko uusia lainojen lyhennyksiä ehditty tehdä. Em. selvitysten perusteella kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarvioon varataan 474.000 euroa, jolla hoidetaan Soinin Vuokratalot Oy:n Kaunishalmeen, Laasalankartanon ja Koivulahden myynteihin liittyvät lainajärjestelyt. Tulopuolelle merkitään Valtiokonttorin lainapalautuksiin liittyviä tuloja 222.500 euroa. Vuonna 2022 Soinin kunta ei enää osallistu Soinin Vuokratalot Oy:n normaalin toiminnan avustamiseen (tähän saakka ollut 50.000 e/vuosi). Osallistuminen mahdollisiin peruskorjauksiin päätetään erikseen. Usein Ara edellyttää avustuksen ehtona samansuuruista omistajan panostusta.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Kukkoparven rivitalojen myyntiaikaa jatketaan.

11 Poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikkojen siirtämiseen Iso-Kokkasenjärvellä/ Nuutinmäen valitus hallinto-oikeuteen

Kunnanhallitus totesi, että Vaasan hallinto-oikeus on siirtänyt kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi Raimo Nuutinmäen valituksen siitä, että kunnanhallituksen 19.11.2018 tekemä päätös poikkeuslupamaksun puolittamisesta kumotaan ja maksua ei määrättäisi. Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että päätöstä ei ole syytä muuttaa. Kunnanhallitus on siis puolittanut poikkeuslupamaksun ja se on kohtuullinen päätös.

12 Osallistuminen Landemia-hankkeeseen   

Kunnanjohtaja  Johanna Rannanjärvi ja Tarja Vuorinen ovat yhdessä Eteläpohjalaiset Kylät ry:n kanssa valmistelleet Landemia -hankehakemuksen. Hankehakijana on Etelä-Pohjalaiset kylät ry ja hankkeen pilottikuntina toimivat Evijärvi, Isojoki, Karijoki, Ilmajoki ja Soini. Hankkeen kustannusarvio on 300.000 e ja kuntarahaosuuksia ei tarvita. Hankkeen tavoitteena on edistää alueen vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta, saada alueelle uusia pysyviä asukkaita sekä tukea ja mahdollistaa monipaikkaista asumista ja paikkariippumatonta työskentelyä. Kunnanhallitus hyväksyi em. hankkeeseen pilottikuntana osallistumisen ja nimesi ohjausryhmään Johanna Rannanjärven.


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI