Soinin kuntastrategia 2021 – 2025 julkaistu

0

Kuntastrategia 2021–2025

Soinin kunnan strategia kaudelle 2021–2025 on valmistunut. Kuntastrategiassa on määritelty toiminnan suuntaviivat tuleville vuosille ja nostettu esiin useita soinilaisille tärkeitä näkökulmia. Luonto, lapset ja nuoret, yrittäjyys, kylät ja yhdistystoiminta ovat Soinissa lähellä sydäntä ja näkyvästi esillä myös kunnan strategiassa.

Soinin kunta on sisukkaasti itsenäinen, vauvasta vaariin huolta pitävä ja yhteisöllinen kunta. Kunnan elinvoimaisuus, sujuva arki kaikenikäisille soinilaisille sekä kiinnostava elinympäristö ovat strategian kolme teemaa. Näiden teemojen sisällä strategia palastelee tarkempia linjauksia ja asettaa myös mittarit strategian toteutumisen seurannalle. Strategiaa siis seurataan ja päivitetään tarvittaessa.

Kuntalaiskysely uuden kuntastrategian suunnan näyttäjänä

Strategiaa on valmisteltu kevään ja kesän aikana useissa kunnan henkilökunnan erilaisissa työpajoissa, 7.–9. luokkalaisten strategiatyöpajoissa sekä valtuustoseminaarissa.

Kuntalaisten näkemystä strategiaan toi 3.-16.5.2021 avoinna ollut kuntalaiskysely. Kyselyyn tuli yhteensä 131 vastausta. Vastauksista voitiin erotella esimerkiksi eri ikä- tai ammattiryhmien ajatuksia. Pääasiassa vastanneet olivat Soinin kunnan asukkaita, mutta muutama myös muuten Soinin asioista kiinnostunut oli jättänyt vastauksensa.

Asuinympäristön turvallisuus, luonnon läheisyys ja sen arvostaminen sekä kunnan lapsi/perheystävällisyys koettiin olevan asioita, jotka ovat Soinissa kunnossa. Eniten kehitettävää kyselyyn vastaajat näkivät työelämän mahdollisuuksissa, asunto- ja tonttitarjonnassa sekä asuinpaikan houkuttelevuudessa.

Parhaiten Soinin kunta on onnistunut kaavoitus- ja rakennuslupapalveluissa sekä yrittäjille suunnatuissa palveluissa, hyvä arvosanat tulivat myös hallinnosta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Avoimissa vastauksissa kuntalaiset lisäisivät viihtyisyyttä mm. katukuvan siistimisellä, teiden kunnossapidolla, liikuntapaikkojen ja reitistöjen kunnostamisella ja erilaisilla vapaa-ajan tapahtumilla.

Vastaajat näkivät, että tulevaisuudessa resursseja tulisi suunnatta elinkeinojen kehittämiseen, lapsille suunnattujen vapaa-ajan palvelujen kehittämiseen sekä kunnan vetovoimaisuuden vahvistamiseen. Avoimissa vastauksissa korostui huoli niin sote- kuin kaupan palvelujen säilymisestä. Vastauksia olivat jättäneet sekä tuulivoiman kannattajat että sen vastustajat; molemmat toivat omia näkökulmiaan laajasti esille.

Strategian toteutumisen yksi mittari on ”Kuinka ylpeä olet Soinista” kyselyn tulokset.  Nyt tehdyn asukaskyselyn viimeinen kysymys oli juuri tämä ja vastauksien keskiarvo oli 7,6. Tätä kysymystä tulemme myös jatkossa esittämään ja sen avulla arvioimaan kunnan kokonaisvaikutelman kehittymistä.

Pääset tutustumaan Soinin kuntastrategiaan kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä J-Pnews linkistä


 

JÄTÄ KOMMENTTI