Suomalaisten uniongelmat moninkertaistuneet – univalmennuksesta tehokas apu unihäiriöihin

0
Alavuden pääterveysasema

Suomessa uniongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Tutkimusten mukaan jopa 15 prosenttia suomalaisista aikuisista kärsii pitkäkestoisesta unetto-muudesta ja joka kolmannella on lyhytkestoisia univaikeuksia. Etenkin työikäisten unettomuus on kasvussa. Pihlajalinna on unettomuuden hoidon edelläkävijä, jonka univalmennukset tarjoavat tehokkaan avun suomalaisten uniongelmiin.

Kelan mukaan unihäiriöiden aiheuttamat pitkät sairauspoissaolot ovat nelinkertaistuneet vuodesta 2010, ja vuonna 2022 yli 9 000 suomalaista sai sairauspäivärahaa psykiatristen unihäiriöiden vuoksi. Unihäiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen kustannus yhteiskunnalle on vuositasolla merkittävä.

– Univaje on terveysriski ja unihäiriöiden lisääntyminen kansanterveydellinen ongelma. Työterveyslaitoksen, THL:n ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan unettomuus heikentää suomalaisten työ- ja toimintakykyä, laskee työn tuottavuutta ja lisää sairauspoissaoloja keskimäärin kuusi työpäivää vuodessa, kertoo Pihlajalinnan unettomuusterapeutti Veera Lange.

Ratkaisuna tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen on CBT-I-univalmennus, jota suositellaan ensisijaisena hoitomuotona huonosti nukkuville aikuisille, oli kyseessä lyhyt tai pitkäkestoinen uniongelma.

– Univalmennus on matalan kynnyksen lääkkeetön hoitomuoto, jossa hyödynnetään uusimpia, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvia menetelmiä. Valmennuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään unettomuuden taustatekijöitä, purkaa unen kannalta haitallisia toimintamalleja ja luoda uusia, unta edistäviä toiminta- ja ajatusmalleja unettoman arkeen. Yksilölliset harjoitukset ja henkilökohtaisen univalmentajan tuki auttavat muutoksessa kohti parempaa unta, Lange kuvailee.

Pihlajalinnan univalmennukset perustuvat psykiatri Juha Markkulan kehittämään unettomuuden lääkkeettömän hoidon unikoulumalliin. Pihlajalinna on tarjonnut univalmennuksia vuodesta 2019 saakka. Tänään Pihlajalinnan univalmennusten parissa työskentelee 20 edistyneen tason unettomuusterapeuttia, jotka ovat saaneet Suomen Unitutkimusseura ry:n myöntämän CBT-I-unettomuusterapeuttipätevyyden. Seura edistää unihäiriöihin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja käytännön soveltamista.

Univalmennuksella tutkitusti kohti parempaa unta

Laadukas ja ammattitaitoinen hoito tuottaa myös merkittäviä hoitotuloksia. Univalmennusten hoidon vaikuttavuutta mitataan unettomuuden haitta-astearvion avulla (Insomnia Severity Index), joka on kansainvälinen lääkkeettömän unettomuuden hoidon vaikuttavuuden mittari.

– Yli 80 prosenttia Pihlajalinnan univalmennukseen osallistuneista on hyötynyt univalmennuksesta. Valmennuksissamme unettomuuden haitta-aste on laskenut vähintään 8 pistettä, mikä tarkoittaa, että aikaan on saatu kliinisesti merkittäviä hoitotuloksia. Myös työterveysasiakkaiden työkyky on kohentunut merkittävästi valmennuksen aikana arvosanasta kuusi (6) kahdeksaan (8) asteikolla 1–10, Lange tähdentää.

Henkilökohtaisen unettomuusterapeutin yksilövastaanoton lisäksi uniongelmista kärsivä voi osallistua myös ryhmävalmennukseen. Sekä yksilö- että ryhmäunivalmennuksen kokonaiskesto on yhteensä kaksi kuukautta pysyvien tulosten aikaansaamiseksi.

– Meillä Pihlajalinnassa on pitkä kokemus myös etäuniryhmien vetämisestä. Käsitykseni on, että olemme ensimmäinen toimija, joka lähti viemään uniryhmiä etäkanavaan kaikkien saataville, asuinpaikasta riippumatta. Tällä tavoin olemme halunneet tuoda avun kaikkien unettomuudesta kärsivien saataville mahdollisimman helposti, Lange toteaa.


 

JÄTÄ KOMMENTTI