Tredu jatkaa neuvotteluja Virtain kaupungin kanssa toimipisteensä jatkosta

0
Tredu-Virrat (Kuva Tredu-Kiinteistöt Oy)

Jarkko Ruohola / J-Pnews
VIRRAT

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereen kaupunki vastaa ammatillisen koulutuksen järjestämisestä. Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta toimii yhteistoiminta-alueen toimielimenä. Lautakunta käsitteli 17.11. pitämässään kokouksessa ammatillisen koulutuksen palveluverkko-ohjelmaa.

Käsittelyssä oli myös Tredun Virtain toimipisteen rakennuksen tulevaisuus.

Esitys Tredun Virtain toimipisteen osalta oli seuraava: ”Kiinteistön peruskorjauksella ei ole taloudellisia edellytyksiä. Tredu kehittää monipuolisesti pedagogiikkaa ja joustavia oppimisympäristöjä yhteistyössä Virtain kaupungin kanssa.

Tredu aloittaa neuvottelut Tredu-Kiinteistöt Oy:n kanssa tiloista luopumiseen liittyen ja hakevat yhteistyössä ratkaisua, jolla vuokranmaksu päättyisi viimeistään 2025. Esittelijä muutti kokouksessa pohjaesitystä siten, että ”Esitys ammatillisen koulutuksen palveluverkko-ohjelmasta hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi”.

Lisäksi elinvoima- ja osaamislautakunnan jäsen Reijo Koskela teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen ”Tampereen kaupungin elivoima- ja osaamislautakunta edellyttää, että Tredu neuvottelee Virtain kaupungin kanssa Tredun toimipisteen koulutuksen ja sen jatkuvuuden turvaamisesta ja kehittämisestä tilakysymys huomioiden ennen päätöksen tekoa asiassa”. Koskelan toivomusponsiesitys sai yksimielisen hyväksynnän.

Virtain kaupunginjohtaja Henna Viitanen näkee tärkeänä asiana, että toivomusponsiesitys hyväksyttiin.

– Koulutuksen ja sen jatkuvuuden turvaaminen paikkakunnalla on ensiarvoisen tärkeää ja että myös asiasta neuvotellaan Virtain kaupungin kanssa ennen kuin tehdään päätöstä Tredun Virtain toimipisteen rakennuksen kohtalosta. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI