Vaasan keskussairaalan H-talo valmistuu

0
H-talon rakennustyömaa on jo tästä kuvasta edistynyt melkoisesti

VAASAN KESKUSSAIRAALAN H-TALO ETENEE AIKATAULUSSA JA TAVOITEKUSTANNUKSESSA 

Vaasan keskussairaalan alueelle rakennettavan H-talon toteutus etenee suunnitellusti. Vaasan sairaanhoitopiirin kaikkien aikojen suurin rakennushanke on aikataulussa sekä  tavoite-kustannuksessa. H-uudisrakennushankkeen tavoitekustannus asetettiin allianssin kehitys-vaiheessa, ja se on 141 miljoonaa euroa.  

Työmaalla työskentelee kesällä 2021 noin 150 henkeä ja töitä tehdään vaiheittain eri rakennusosissa. H-talon ensimmäisissä rakennusosissa on käynnistetty jo loppusiivous ja taloteknisten järjestelmien toimintakokeita päästään aloittamaan kesäkuussa. Toisissa  talon osissa esimerkiksi maalataan seiniä ja asennetaan talotekniikan runkolinjoja. Työ-vaiheita on paljon ja ne ovat usein laajoja, esimerkiksi väliovia asennetaan kaikkiaan noin 1 600 kappaletta.  

Pysäköintitaloa on korotettu ja ylin kerros on ollut rakennustyömaan käytössä. Nyt viimeistelytyöt ovat valmiit parkkiruutumaalauksia myöten, ja parkkitalo  luovutetaan kokonaisuudessaan sairaalan käyttöön. Uusia pysäköintipaikkoja saadaan noin 200 kappaletta. Kaikkiaan pysäköintitalossa on 533 pysäköintipaikkaa. Ne on tarkoitettu  sairaalan asiakkaille ja henkilökunnalle.   

Vaasan kaupunki on aloittanut Sanmarkinkadun liikenneympyrän rakennustyöt H-talon työmaan vieressä. Sanmarkinkadulle rakennetaan väliaikainen kulku  H-talon  työmaan kohdalle. Liikenne säilyy kaksisuuntaisena koko rakennustyön ajan. 

Sisustuksen ja värimaailman teemana on Pohjanmaan rannikko 

H-talon sisustuksen värimaailma rakentuu Pohjanmaan rannikko -teeman ympärille. Paikallisuutta korostava teema on luonteva meren läheisyyteen sijoittuvalle rakennukselle. Pohjanmaan rannikko -teema jakautuu H-talon eri kerroksissa neljään alateemaan: satama, laguunit, ranta ja meri. Kunkin kerroksen väri- ja materiaalimaailmat on sovitettu kerrosteemaan ja toimintoihin soveltuviksi. Yhtenäisen ja omaleimaisen sisustuksen tarkoituksena on parantaa rakennuksessa työskentelevien ja asioivien viihtyvyyttä sekä tilojen toiminnallisuutta. 

Esteetön ja kaunis ympäristö  

H-uudisrakennushankkeen piha-alueen suunnittelutyöt ovat valmiit. Pihasuunnittelun  tavoitteena on ollut luoda turvallinen, helppokäyttöinen ja kaunis ympäristö H-talolle. Viheralueiden suunnittelussa on haettu puistomaista ilmettä, joka viimeistellään  erilaisilla  istutuksilla. Liikennesuunnittelussa lähtökohtana on ollut alueella liikkujien ja heidän erilaisten tarpeidensa ymmärtäminen sekä näiden yhteensovittaminen. Esteetön ja turvallinen liikkuminen kulkumuodosta riippumatta on varmistettu.  Lisäksi suunnitelmiin on sisällytetty parkkipaikkoja mahdollisimman suuri määrä.  

H-talon ympäristön pihatöitä tehdään useassa vaiheessa. Työt tullaan tekemään suurelta osin vuoden 2021 aikana, mikäli sääolosuhteet sen vain sallivat.


 

JÄTÄ KOMMENTTI