Vimpelin kunnahallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin Kunnanhallitus

päätti kokouksessaan

21.9. seuraavasti:

 

TILINTARKASTUS, YLEISHALLINTO JA MUU YHTEISTOIMINTA 1 – 7 2020

Kunnanhallitus lähettää tarkastuslautakunnan, yleishallinnon ja muun yhteistoiminnan talousarvion toteutuman 1 – 7 / 2020 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

TEKNISEN TOIMEN TOTEUMARAPORTTI 1.1-31.7.2020

Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunnan talousarvion toteutuman 1 – 7 / 2020 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

PERUSTURVAN MAKSUOSUUSKAUDEN 1.1.-31.7.2020 RAPORTOINTI

Kunnanhallitus lähettää perusturvan talousarvion toteutuman 1 – 7 / 2020 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

SIVISTYSTOIMEN OSTOPALVELUN MAKSUOSUUSKAUDEN 1.1.-31.7. 2020  RAPORTOINTI

Kunnanhallitus lähettää sivistystoimen ostopalvelun talousarvion toteutuman 1 – 7 / 2020 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

MAASEUTUPALVELUJEN MAKSUOSUUSKAUSI 1 – 7 / 2020

Kunnanhallitus lähettää maaseutupalvelujen talousarvion toteutuman 1 – 7 / 2020 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

TULOSRAPORTTI 1 – 7 / 2020 

Kunnanhallitus merkitsee tulosraportin ajalta 1.1.-31.7.2020 tietoon saatetuksi ja toimittaa sen tiedoksi valtuustolle.

INVESTOINTIOSA 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

Kunnanhallitus esittää talousarvion 2020 investointiosan muutokset valmistelutekstissä esitetyllä tavalla kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

EROPYYNTÖ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ / TARU TIMO

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Taru Timolle myönnetään ero vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä 9.8.2020 alkaen.

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee vapaa-aikalautakuntaan uuden jäsenen Taru Timon tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle.

JÄRVIS-ENERGIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy JärviSEnergia Oy:n osakassopimuksen.

VANHOJEN YKSITYISTIEASETUKSEN 42 A §:N MUKAISTEN KUNNOSSAPITOSOPIMUSTEN IRTISANOMINEN

Kunnanhallitus päättää irtisanoa vanhan yksityistielain 42 a §:n mukaiset kunnossapitosopimukset päättymään 31.12.2020.

VIERESNIEMEN ALUEEN ISÄNNÖINTI / TOUKOKUU – SYYSKUU

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että SF-Caravan Vieresniemi ry:n kanssa solmitaan Vieresniemen alueen käyttöoikeussopimus ajalle 1.10.2020 – 30.10.2030.  Tämä sopimus korvaa aikaisemmin tehdyn sopimuksen ajalle 1.5.2020 – 30.9.2030.

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISSUUNNITELMA

Kunnanhallitus hyväksyi, että Vimpelin kunta toteuttaa vuoden 2021 aikana kävelyn ja pyöräilyn nykytilan kartoituksen sekä laatii edistämissuunnitelman. Vastuuviranhaltija: vapaa-aikasihteeri Ari Takala.

NUORISOVALTUUSTO 2020 / KOKOONPANO

Kunnanhallitus 1) hyväksyi Olivia Havisen, Elina Arpalan ja Taru Timon eronpyynnöt nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja 2) hyväksyi Veeti Hietalan, Aapo Koivukosken ja Lia Järvelän nuorisovaltuuston jäseniksi 22.9.2020 lukien jäljellä olevalle toimikaudelle.

PIENIKOKOISTEN LÖYTÖELÄINTEN TALTEENOTTO

Kunnanhallitus päätti kilpailuttaa pienlöytöeläinten talteenottoa koskevan hankinnan ja hyväksyy tarjouspyyntöasiakirjat.


 

Kyky-Sampo_241021

JÄTÄ KOMMENTTI