Vimpelin kunnahallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 20.11.

PRESIDENTINVAALIT 2024 / VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus valitsee Vuokko Lapinkorven tilalle vaalilautakuntaan jäsenen.

Kunnanhallitus päätti, että vaalilautakuntaan valitaan Vuokko Lapinkorven tilalle Marko Haapala.

KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMINEN / VIMPELIN VUOKRA-ASUNNOT OY

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin Vuokra-asunnot Oy vapautetaan maksamasta kiinteistöveroa Vimpelin kunnalle vuodelta 2024.

Hyväksyttiin.

MYYNTITARJOUS OSAKKEISTA / KUNTALA OY

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei osta Kuntala Oy, liikehuoneiston A 1 osakkeita.

Hyväksyttiin.

PALVELUSOPIMUS / VISIT LAKEUS OY

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei tee Visit Lakeus Oy:n kanssa palvelusopimusta vuodelle 2024.

Hyväksyttiin.

HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN VIRKA

Määräaikaan mennessä virkaan tuli 7 hakemusta, joista yhdellä ei ollut virkaan vaadittavaa kelpoisuutta.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus toteaa virkaa hakeneet ja päättää jatkotoimista.

Kunnanhallitus päätti jatkaa hakuaikaa siten, että haku päättyy 10.12.2023 klo 23.00. Aiemmin virkaa hakeneiden hakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2024

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja antaa tarvittaessa lisävalmisteluohjeet. Merkittiin tiedoksi, eikä annettu lisävalmisteluohjeita.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2024

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja antaa tarvittavat lisävalmisteluohjeet.

Merkittiin tiedoksi ja talousarviota tarkistetaan vielä seuraavilta osin: -teiden suolaus kesällä -joidenkin kiinteistöjen ilmastointikanavien nuohous / laitteiden korjaus, selvitetään määräraha käyttötalousosaan.

SIJOITUS KEHITYSYHTIÖÖN / VIMPELIN INVEST OY

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

  1. kunta antaa Vimpelin Invest Oy:lle 1,0 milj. euron pääomasijoituksen yhtiön SVOP-rahastoon yhtiön alkurahoitusta varten
  2. sijoituksesta tehdään sopimus yhtiön ja kunnan välillä; sopimuksen hyväksyy kunnan puolesta kunnanhallitus
  3. valtuusto asettaa vuosittain yhtiölle taloudelliset tavoitteet talousarvion hyväksymisen yhteydessä (sijoituksen palautusta tai osingonjakoa koskevat tavoitteet)
  4. pääomasijoitus katetaan lainarahoituksella.

Hyväksyttiin.

INVESTOINTIOSA 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2027

Kunnanhallitus hyväksyy lopullisen valtuustolle esitettävän investointiosan talousarvion v. 2024 ja suunnitelmavuosille 2025 – 2026.

Hyväksyttiin ja tarkistetaan eri kiinteistöjen iv-parantaminen / nuohous käyttötalousosaan.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLINEN LIIKUNTANEUVOSTO TOIMIKAUDELLE 2020-2023 / JATKO 2024-2025

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy Etelä-Pohjanmaan liiton esityksen, että nykyistä kautta jatketaan 31.12.2025 saakka.

Hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja antoi matkaraportin Japanin matkasta ja kertoi muista valmistelussa olevista asioista.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI