Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 10.6.

EROPYYNTÖ TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

Jussi-Matti Hillille myönnetään ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä 6.6.2024 lukien

– nimeää tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen Jussi-Matti Hilli tilalle

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

– myönnetään Jussi-Matti Hillille ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä

– tarkastuslautakunnan varajäseneksi ehdotetaan Jouni Kivinen

Hyväksyttiin

ASIAKIRJAHALLINTOA JA ARKISTOINTIA JOHTAVAN VIRANHALTIJAN NIMEÄMINEN

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää Vimpelin kunnan asiakirjahallintoa ja arkistointia johtavaksi viranhaltijaksi hallintosihteerin.

Hyväksyttiin.

OSALLISTUMINEN UNESCON GEOPARK-VERKOSTOJEN KONFERENSSIIN

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää

  1. Islannin konferenssiin osallistuvien määrän
  2. nimeää osallistujat

Kunnanhallitus päätti, että

1 Vimpeliä konferenssissa edustaa kaksi henkilöä.

2 Edustajiksi valittiin kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

VALTUUSTON KOKOUSTEN LAILLISUUSVALVONTA

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 29.4.2024 kokouksessa tekemät päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia.

Hyväksyttiin.

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYBRIDIKESKUS

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Kirkonkylän asemakaavamuutoksen (hybridikeskus) hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin

SÄHKÖAUTON LATAUSPISTEEN LATAUKSEN HINTA


Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen sähköauton latauspisteen latauksen hinnasta.

Hyväksyttiin.

POIKKEAMISPÄÄTÖS /TILA SANNINLEHTO

Kunnanhohtaja:
Kunnanhallitus myöntää tilasta 9344042359 ostettavalle määräalalle poikkeamisluvan sillä ehdolla, että valtuusto hyväksyy ostotarjouksen. Poikkeamislupa on myönnettävissä maankäyttö ja rakennuslain 171 §:n perusteella edellä teknisen lautakunnan esittämin perustein. Hakijalta peritään poikkeamisluvasta rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävistä maksuista tehdyn päätöksen (Kvalt 11.3.2024 § 15) 9 §:n mukainen maksu 720 euroa.
Lupa on voimassa kaksi vuotta sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupa tulee hakea poikkeamisluvan voimassaolon aikana.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN VUOKRAASUNTOJEN YHTIÖITTÄMINEN / SIIRTO VIMPELIN VUOKRAASUNNOT OY:ÖÖN

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää aloittaa yhtiöittämiseen valmistelun selvittämisen seu-
raavasti:

a)
kunnan vuokraasuntojen tasearvojen tarkistaminen sekä joidenkin asun-
tojen arvonmääritys ulkopuolisen kiinteistönvälittäjän toimesta

b)
mitkä kunnan vuokraasunnoista voisivat olla vuokraustoiminnan kannalta
selkeämpiä myydä ulkopuolisille

Hyväksyttiin.

PALVELUSOPIMUS KRAATTERIJÄRVI GEOPARK UNESCO GLOBAL GEOPARK KOHTEEN HALLINNOINNISTA

 Hallinto ja talousjohtajan esitys
Vimpelin kunta hyväksyy oheisen liitteen mukaisen muutetun palvelusopimuksen Kraatterijärvi Geopark Unesco Global Geoparkkohteen hallinnoinnoista edellyttäen, että myös muut mukana olevat kunnat hyväksyvät sopimuksen.

Hyväksyttiin.


VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi, eikä käytä niihin ottooikeutta
 Hyväksyttiin.

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä otto-oi-
keutta sivistystoimen tilaajalautakunnan 22.5.2024 eikä teknisen lautakunnan
5.6.2024 tekemiin päätöksiin.

Hyväksyttiin. 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI