Vimpelin kunnanhallitus hyväksyi vauvarahan

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 22.4.

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS 2024 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Merkitään tiedoksi.

Hyväksyttiin.

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS 2024

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää hallintosäännön/2024 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin.

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2023

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen v. 2023 ja lähettääsen tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus vahvistaa keskusvaalilautakunnan sihteerin palkaksi 891,60 euroa vuodelle 2024. Vuoden 2025 vaaleista lukien palkkiota tarkistetaan yleiskorotuksilla. Mikäli tulee järjestettäväksi samaa vaalia koskien 2. kierros, palkka on 50 % 2. kierroksen vaalien järjestämisestä.

Hyväksyttiin.

KERTAKORVAUKSEN MAKSAMINEN VAALIVIRKAILIJOILLE

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että vaalivirkailijoina toimiville kunnan työtekijöille maksetaan kertakorvauksena 1.5.2024 lukien 24 euroa jokaista ennakkoäänestyspäivää kohden, minkä on toiminut vaalivirkailijana / vaali. Kertakorvausta tarkistetaan KVTES:n tai TS:n mukaisella yleiskorotuksella.

Hyväksyttiin.

KUNTA-ALAN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (KVTES) SOPIMUSKOROTUKSET VUONNA 2024

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus työnantajana hyväksyy KVTES:n 1.6.2024 paikallisen järjestelyvaraerän 0,73 %:n ja kehittämiserän 1,0 %:n jakamisen neuvottelupöytäkirjan mukaisena.

KUNTA-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-22) SOPIMUSKOROTUKSET VUONNA 2024 JA SOPIMUSMUUTOKSET

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus työnantajana hyväksyy TS:n 1.6.2024 paikallisen järjestelyvaraerän 0,73 %:n ja kehittämiserän 0,881 %:n jakamisen neuvottelupöytäkirjan mukaisena.

Hyväksyttiin.

YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINEN HAUTAUSTOIMILAIN 23 §:N MUKAISEEN TEHTÄVÄÄN

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus nimeää yhteyshenkilöksi hallintosihteerin.

Hyväksyttiin.

TALOUSARVION TOTEUTUMA / 1-3 / 2024

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus antaa 1 – 3 kk/2024 talousarvion toteutuman kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

VAUVARAHA

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää vauvarahan myöntämisen ehdoista seuraavaa:

1) vauvarahan määrä on max 1000 euroa/vauva/vuosi

2) vauva on syntynyt v. 2024 ja väestörekisterikeskuksen mukainen huoltajan ja vauvan kotikunta on Vimpeli 31.12.2024 ja on edelleen maksatushetkellä

3) kunta ilmoittaa tiedot maksetusta määrästä verottajalle

4) vauvaraha maksetaan tammikuussa edellisenä vuonna syntyneiden vauvojen huoltajille hakemuksen mukaan.

Hyväksyttiin.

LAINA-AJAN PIDENTÄMINEN / KÄYTTÖPÄÄOMALAINA / VIMPELIN KIRKONKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY / TEKOJÄÄ -HANKE

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin Kirkonkylän Kyläyhdistys ry:lle myönnetyn käyttöpääomalainan ehtoja muutetaan siten, että laina tulee maksaa kokonaisuudessaan jäljellä olevalta pääomaltaan viimeistään 31.12.2025. Muut ehdot alkuperäisen velkakirjan mukaiset.

Hyväksyttiin.

LAINA-AJAN PIDENTÄMINEN / LAKANIEMI-POKELA-PYHÄLAHTI KYLÄSEURA RY

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry:lle 29.4.2019 § 30 ja 31 myönnettyjen lainojen jäljellä olevan maksamattoman pääoman laina-aikaa pidennetään siten, että lainat erääntyvät maksettavaksi viimeistään 31.12.2029.

Hyväksyttiin.

KÄYTTÖPÄÄOMALAINA / SF-CARAVAN VIERESNIEMI RY

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää SF Caravan Vieresniemi ry:lle käyttöpääomalainan enintään 6 000 euroa, joka saadaan laittaa maksuun sen jälkeen, kun Aisaparin päätös hankkeen hyväksymisestä on tullut.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTON KOKOUSTEN LAILLISUUSVALVONTA

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 12.2.2024 ja 11.3.2024 kokouksissa tekemät päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia.

Hyväksyttiin.

EUROPARLAMENTTIVAALIEN 2024 ULKOMAINONTA

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2024 europarlamenttivaalien ulkomainonta järjestetään Vimpelin kunnan omistamalla alueella Nuorisotalon edustalla. Ulkomainonta saadaan aloittaa kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli europarlamenttivaaleissa 22.5.2024. Mainostelineistä varataan kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle yksi julistetila, jonka sijainti määräytyy vasemmalta oikealle samassa järjestyksessä kuin ehdokkaan asettaneiden ryhmien numerot ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 4. – 21.4.2024 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

ILMOITUSASIAT

Kunnanjohtaja

Merkittiin tiedoksi.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja tiedotti ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista. 

JÄTÄ KOMMENTTI