Virrat saattaa vireille hallintoriitahakemuksen yhdessä Jyväskylän kanssa

0
(Kuva: Virrat kaupunki)

Jarkko Ruohola /J-Pnews
Virrat

Virtain kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että Virtain kaupunki saattaa vireille hallintoriitahakemuksen mukaisen asian hallinto-oikeuteen yhdessä Jyväskylän kaupungin jättämällä hakemuksella.

Hakemus koskee sijoitettujen lasten varhaiskasvatusmaksujen riita-asiaa. Lautakunta valtuutti Jyväskylän kaupungin toimialajohtaja Eino Leisimon tekemään tarvittavat teknisluonteiset täydennykset ja muutokset ennen sen jättämistä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle sekä täydentämään hakemukseen yhtyvät kunnat sekä käyttämään asiassa puhevaltaa.

Lastensuojelulain mukaan sijoitettuna olevan lapsen varhaiskasvatuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuulu kyseisen palvelun tuottavalle kunnalle, jollei se itse ole sijoitetun lapsen kotikunta. Virrat on yhdessä muiden kuntien kanssa neuvotellut sijoitettujen lasten varhaiskasvatuksen kustannuksista Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa, mutta neuvotteluista huolimatta Keski-Suomen hyvinvointialue ei ole suostunut kustannuksia maksamaan. Julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta koskeva asia voidaan saattaa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 20 §:n mukaisena hallintoriita-asiana hallinto-oikeuden käsiteltäväksi . Virtain osalta maksujen määrä on 28922,68 euroa.

Hyväksyttiin varhaiskasvatuksen kahden ryhmäavustajan täyttöluvat Koivurinteen päiväkotiin ja anotaan ne edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Lisäksi lautakunta keskusteli maksuttoman välipalan jakamisesta, talousarvion säästötarpeista ja lautakunnan jäsenmuutoksesta.-jr

  

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI