Virroilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimiin tulossa uusi lautakunta ja hallintosääntömuutokset

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuus-tolle nykyisen perusturvalautakunnan toiminnan päättymistä vuoden 2022 lopussa. Tilalle esitetään hyvinvointilautakuntaa, jonka alkaisi vuoden 2023 alusta lukien.

Uudessa lautakunnassa jatkaisivat perusturvalautakuntaan valitut viisi virtolaista jäsentä. Samassa yhteydessä sivistyslautakunnan laajasta tehtäväalueesta siirretään kulttuuri- ja liikuntapalvelut uuden hyvinvointilautakunnan tehtäväalueelle.

Sivistyslautakunnan kokoonpano säilyy ennallaan. Sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluisi jatkossa seuraavat tehtävät: Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja muiden lainsäädännössä kunnallisen koulutoimen tehtäväksi annettujen koulutus-palveluiden järjestäminen, ammatillisen toisen asteen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja aikuiskoulutuksen toimintaedellytyksien luominen ja kehittäminen ja koulukuljetusten järjestäminen.

Varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan palveluista: Kirjastotoimen ja vapaan kansan-     sivistystyön edistäminen, palveluiden tuottaminen ja hankkiminen, joukkoliikenteen järjestäminen (pl. koulukuljetukset) sekä päivähoidon/varhaiskasvatuksen järjestäminen.

Opetustoimen osalta esittelijänä jatkaa yhtenäiskoulun rehtori. Esittelijänä varhais-        kasvatuksen ja lautakunnan alaisuuteen kuuluvien vapaa-ajan palveluiden osalta jatkaisi sivistystoimenjohtaja, joka jatkossa toimisi myös kirjastotoimenjohtajan virassa. Kirjasto-toimenjohtajan nimeää sivistyslautakunta.

Hyvinvointilautakunnan vastuualueena olisivat seuraavat tehtävät: Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sen poikkihallinnon koordinointi, osallisuuden lisääminen ja järjestöyhteistyö, ehkäisevä päihdehuolto, kotouttamisen edistäminen, ympäristöterveydenhuollon koordinointi, liikuntapalveluiden järjestäminen, kulttuuripalveluiden järjestäminen, työterveyshuollon sopimuksen koordinointi, asiointiliikenne ja järjestöavustukset. Lautakunnan esittelijänä toimisi hyvinvointijohtaja.

Virkamuutoksissa nykyinen sosiaali- ja terveysjohtajan virkanimike muutettaisiin hyvinvointijohtajaksi. Hallintosääntömuutokset esitetään myös valtuuston hyväksyttäväksi.  Muutokset johtuvat siitä, että vuoden 2023 alusta lukien sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kunnilta siirtyy merkittävä määrä tehtäviä hyvinvointialueelle ja muutoksella on vaikutusta myös kaupungin hallinto- ja johtamisjärjestelmään. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI