Virtain kaupunginhallituksen päätöksiä

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virroilla nimettiin jäsenet tila- ja ohjausryhmiin.

Virtain kaupunginhallitus päätti kuluvan vuoden viimeisessä kokouksessa (20.12.) nimetä edustajat Virtain Tredun toimipisteen tilatyöryhmään ja valtuustoaloitteesta syntyneeseen Hyvinvoiva Virrat- ohjausryhmään.

Tilatyöryhmän jäseniksi nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reijo Koskela, kaupunginjohtaja Henna Viitanen, yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki, yritys- ja markkinointi koordinaattori Pertti Niemi, tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, hallituksen jäsenet Mikko Hänninen, Aimo Mäkinen, Johanna Saarinen, Pirjo Ala-Kaarre ja Sanna Kangas.

Hyvinvoiva Virrat-ohjausryhmään nimettiin kaupunginjohtaja Henna Viitanen, joka toimii koollekutsujana, talousjohtaja, oto, hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, va. hallinto- ja talouspäällikkö Ville Happonen, sivistystoimenjohtaja Tuula Jokinen, (sihteeri) sekä luottamushenkilöistä Mikko Hänninen, Ari Dahlberg, Katja Kotalampi, Marika Hakola, Pirjo Ala-Kaarre ja Reijo Koskela.

Hyväksyttiin kaavoituskatsaus vuodelta 2021. Katsaus tulee julkisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille. Tänä vuonna ei uusia kaavahankkeita tullut päätökseen.

Päätettiin myydä Ahjolan teollisuusalueelta kiinteistö Pöyhölä Invest Oy:lle 6914,88 euron kauppahinnalla. Kiinteistö pinta-ala on 8232 neliömetriä. Yrityksellä on tarkoitus rakentaa piha-alue varastointialueeksi viereisen omistamansa kiinteistön tarpeisiin.

Yhtenäiskoulun poistosuunnitelmasta päätettiin niin, että yhtenäiskoulurakennuksen hankintameno poistetaan tasapoistoin 30 vuoden kuluessa ja ensikertaisen kalustamisen hankintameno tasapoistoin viiden vuoden kuluessa.

Hyväksyttiin sopimus yhteisten resurssien ja toimintojen jaosta Ylä- Pirkanmaan kuntien kesken Pirkanmaan työllisyyttä edistävässä kuntakokeilussa 1.1.-31.12.2022.

Myönnettiin täyttöluvat kolmelle laaja-alaisen erityisopettajan vakanssin vakinaiselle täyttämiselle 1.8.2022 alkaen sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Päätettiin kaupunginhallituksen kokousaikataulusta ja pöytäkirjojen nähtävillä pidosta vuonna 2022. Kaupunginhallituksen ensimmäinen kokous on 10.1.2022. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka toinen viikko.

Kaupungin hallinto- ja talousosaston tehtävistä päätettiin seuraavasti: Taloussuunnittelijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan niin, että hänen virkanimikkeensä on 31.12.2022 saakka talouspäällikkö. Hallintosihteeri toimii 31.12.2022 saakka virkanimikkeellä hallintopäällikkö. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI