Virtain kaupunginhallituksen päätöksiä

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola

Virrat

Oikaisuvaatimus yritys- ja markkinointi-koordinaattorin sijaisen valinnasta hylättiin Virroilla

Virtain kaupungin elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki oli kesäkuussa valinnut yritys- ja markkinointikoordinaattorin Kaisa Vanhalan määräaikaiseksi sijaiseksi Pertti Niemen. Valinnasta on tehty oikaisuvaatimus, jonka tekijä esittää vaatimuksessaan, että hänet olisi tullut haastatella koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella. Hän kysyy, ymmärrettiinkö hänen ansionsa oikein verrattuna valittuun hakijaan. Asian käsittelyssä on kaupungin taholta tehty kokonaisharkinta ja sen mukaan on edetty. Päätöksen tekijällä kaupungin viranomaisena on oikeus käyttää harkintavaltaa, keitä haastatteluun kutsutaan. Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätettiin lupapiste.fi-palvelun sopimuksen jatkamista Cloudpermit Oy:n kanssa. Sopimuksen kesto on 36 kuukautta ja kokonaiskustannukset ovat sopimuskauden ajan vuositasolla 27.900 euroa. Palvelun käyttäjä on kaupungin rakennusvalvonta.

Valtuustolle esitetään hallintosäännön muutamista koskien valtuuston puheenjohtajien määrää ja tarkastuslautakunnan jäsenten määrää. Ehdotuksena on, että valitaan tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia, kuitenkin enintään kolme varapuheenjohtajaa. Tarkastuslautakunnan jäsenmääräksi esitetään seitsemän. Nykyinen jäsenmäärä on kuusi.

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen kertoo kaupungin talousarvion toteutumasta kesäkuun lopussa. – Toteutuma on edennyt talousarviorytmin mukaisesti. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet hyvin.

Edelleen näyttää siltä, että 900.000 euron ylijäämä toteutuu.

Valtuustolle esitetään 50.000 euron lisämäärärahaa käytäväksi Virtain Jäähalli Oy:lle myönnettävään avustukseen. Avustus on kertaluonteinen. Yhtiö on menettänyt tuloja koronaepidemian takia.  Hallitus käsittelee avustusasian vielä uudestaan, kun saadaan jäähalliyhtiöltä vielä tarkemmat laskelmat koko vuoden ennusteesta.

Jäähdyspohjan vesiosuuskunnan valokuituhankkeen välirahoitukseen esitetään vuoden 2022 talousarvioon 301.000 euron määrärahaa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 450.000 euroa. Liittyjiä on tällä hetkellä 85 ja tavoite on 100 liittyjää.

Äijännevan vesiosuuskunnan valokuituhankkeen välirahoitusta varten esitetään varattavaksi vuoden 2022 talousarvioon 265.000 euron määrärahaa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 378.000 euroa. Liittyjiä on tällä hetkellä 52. Tavoitteena on 60 liittyjää.

Kaupunginhallitus päätti, ettei asemakaavan muuttamiseksi Koivuranta-nimiselle tilalle tehty oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin kiinteistöllä ja päätti pitää voimassa kesäkuussa tekemän päätöksen. Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI