Virtain kaupunginhallituksessa yhtiöiden ajankohtaiskatsauksia

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallituksen kokouksessa (11.4) kuultiin muutamia kaupungin itse mukana olevien yhtiöiden ajankohtaiskatsauksia ja annettiin omistajaohjauksia yhtiökokouksiin.

Oy Runoilijan Tie:n toimitusjohtaja Mari Vuorinen jakoi hyvän katsauksen yhtiön toiminnasta. Yhtiön toimintaan kuuluu höyrylaiva Tarjanteen liikennöinti, joka käynnistyy kesäkuun alussa.

Virtain Energia Oy:n toimitusjohtaja Reijo Kallio selvitti omassa osuudessaan, miten yhtiöllä on mennyt vuosi ja miltä tulevaisuus näyttää. Yhtiökokous edustaja Aimo Mäkiselle annettiin toimintaohje kokousta varten. Yhtiön hallitukseen nimetään viime kesän paikkaneuvotteluiden mukaisesti Juha Koro, jota esiteetään puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Jaana Kallioaho, Heikki Knaapi, Jani Palmroth ja Maija Riikonen.

Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalojen ja Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntoloiden toimitusjohtaja Ari Juvakka kertoi yhtiöiden ajankohtaisista asioista ja näkemyksiään yhtiöiden kehittämisestä.

Keiturin Sote Oy:n yhtiökokoukselle annettiin omistajaohjauksena, että paikkaneuvottelun mukaisesti hallitukseen nimetään samat henkilöt ja lisäksi Auli Arpiainen. Yhtiön hallituksen toimikautta voidaan muuttaa nykyisestä yhdestä vuodesta neljään vuoteen.  Korjattiin kaksi viikkoa sitten käsittelyssä ollut viime vuoden tilinpäätöstä kaupunkikonsernin osalta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on korjannut tilinpäätöksessään vuokravastuita niin, että Virtain osalta vuokravastuu alenee 3,5 milj. euroa, joka puolestaan vaikuttaa kaupunkikonsernin tunnuslukuihin.

Päätettiin myöntää täyttölupa perusturvan taloussuunnittelijan virkaan 25.4.2022 alkaen.

Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokousedustajaksi nimettiin talousjohtaja/oto hallintojohtaja Kaisa Jaatinen.

Kansallisen veteraanipäivän puhujaksi kaupungin edustajana nimettiin kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Keijo Kaleva. Seppeleen laskijoina toimivat Eila Kalliomäki ja Reijo Koskela. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI