Virtain keskusta-alueen varhaiskasvatusyksiköt jatkavat nykyisellä yksikkörakenteella

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kasvatus- ja opetuslautakunta päätti keskiviikkona (10.4.) keskustelun jälkeen yksimielisesti, että keskusta-alueella toimivat varhaiskasvatuksen toimipisteet jatkavat nykyisellä yksikkörakenteella toimikauden 2024-2025 alkaessa.

Perhepäivähoitajien työnkierto ja vuorotteluvapaa mahdollistetaan. Muutoin varhaiskasvatuksen toimintayksikköä koskevassa asiassa lautakunta jätti asian tarkempaan selvittelyyn jo perustetun varhaiskasvatuksentyöryhmän kokouksiin ja palaa asiaan ehdotusten valmistuttua. Myös Kotalan ryhmäperhepäiväkodin tilanne tulee arvioida.
Esiopetuksen lastenhoitajan sijaisuutta koskeva täyttölupa hyväksyttiin ja anotaan sitä edelleen kaupunginhallitukselta.
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kansalaisopiston kurssimaksujen päivityksen 1.8.2024 alkaen seuraavasti:
Kurssi 1-9 oppituntia 15,00 €
Kurssi 10-19 oppituntia 25,00 €
Kurssi 20-29 oppituntia 35,00 €
Kurssi 30-39 oppituntia 45,00 €
kurssi 40 oppituntia tai enemmän 55,00 €

Yksityisopetus
10X30 minuuttia/henkilö 90,00 €
10X20 minuuttia/henkilö 55,00 €
10X15 minuuttia/henkilö 45,00 €

Kurssihinta voi olla vähimmäishintaa korkeampi kurssin poikkeavien kulujen, esimerkiksi vuokrakuluiltaan poikkeavien tilojen vuoksi. Vähimmäishinnasta korkeamman hinnan päättää kansalaisopiston rehtori.-jr 

JÄTÄ KOMMENTTI