Virtain seurakunnan vuoden 2023 talousarvio laadittu 1,7 veroprosentille

0
Virtain seurakunnan kirkkovaltuusto piti vaalikauden viimeisen kokouksen tiistaina seurakuntatalolla.

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kirkkovaltuusto piti vaalikauden viimeisen kokouksen tiistaina (13.12.) seurakuntatalolla. Kokouslistan päällimmäisenä asiana oli vuoden 2023 talousarvio.

Talouspäällikkö Tuija Tolvanen avasi vuoden 2023 talousarviota kertomalla, että se on rakennettu niin, että veroprosentti säilyy ennallaan 1,7 veroprosentissa. -Talousarvio on alijäämäinen 9035 euroa. Näin maltilliseen alijäämään on päästy sillä, että veroprosenttia ei laskettu VM:n paineenalentamistaulukon suosituksesta riippumatta. Investointitarpeita on hyvin vähän ja ne keskittyvät kirkon pienimuotoisiin maalaus- ja ym. korjaustoimiin ennen kirkon juhlavuotta 2024.

Vs. kirkkoherra Jukka Taskinen kertoi omia näkemyksiään budjetin toiminnallisesta osuudesta. Hänen mukaansa vuosien 2020 ja 2021 jälkeen voidaan rehellisesti sanoa, että tehdään vuosisuunnittelua. -Esimerkiksi ensi vuoden jumalanpalvelussuunnitelma on raamitettu vuodeksi. Aiemmin suunnitelma on koskenut muutaman kuukauden mittaisia ajanjaksoja.

Vs. kirkkoherra Jukka Taskinen (oik.) ja talouspäällikkö Tuija Tolvanen muistivat seurakunnan puolesta luottamustoimista eroon jääviä Reijo Herrasta (20 v. puheenjohtaja) ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaa Teija Ilomäkeä.

Ensi vuoden haasteisiin kuuluu esimerkiksi musiikkityön rintamalla yhteisen kanttoriviran palapelien yhteensovittaminen. Kihniön seurakunnan kanssa tullaan ensi kesänä järjestään yhteinen rippikoululeiri. Tämä toimenpide mahdollistaa kolmen rippikoululeirin järjestämiseen ensi vuonna kyseisen ikäluokan pienenemisestä huolimatta. Sopimus Kihniön kanssa koskee vain tulevaa kesää, Jukka Taskinen korosti.

Kirkkovaltuutettu Tauno Vuorenmaa näki myönteisenä asiana, että talousarvioon on varattu määräraha seurakuntatalon aurinkopaneeleihin. -Itse koen paneelit järkevänä hankintana pitkässä juoksussa.

 Kirkkovaltuutettu Pentti Tikkanen kiitti aluksi talousarvion huolellisesta laadinnasta viranhaltijoita, mutta heitti ilmaan muutamia mielenkiintoisia ajatuksia talousarviosta. Hyväksymmekö sen, ennusteiden mukaan seurakunnan jäsenmäärä vähenee. Vuonna 2030 jäsenmäärä olisi n. 4500 ja kaupungin asukasluvusta se olisi 76 %. On ryhdyttävä toimenpiteisiin, että seurakunnan jäsenmäärä pysyisi jatkossakin nykyisessä 80 % kaupungin asukasmäärästä.

Tikkanen nosti esiin asian korjaamiseksi kaupungin elinvoimapaketin. -Kolmessa vuodessa paketin toimenpiteet ovat vaikuttaneet niin, että sisään muutto on plussalla. Tässä mielessä kannatan, että seurakunnassakin lähdettäisiin miettimään tällaista omaa elinvoimapakettia. Tikkanen kaipasi jälleen talousarvion yhteyteen kuluvan vuoden tilinpäätöksen toteutumaa talouden seurannan kannalta.

Kirkkovaltuutettu Timo Wenell peräänkuulutti seurakunnan jäsenmäärän vähenemisen estämiseksi oikeanlaatuista tiedottamista ja jalkautumista ihmisten pariin.

Varavaltuutettu Risto Saarinen piti tärkeänä, että käynnistyvät hyvinvointialueet tiedostaisivat seurakuntien roolin ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Talousarviokeskustelun yhteydessä vaihdettiin lisäksi mielipiteitä kiinteistöjen ja hautausmaiden hoidosta.  -jr


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI