Virtain vuoden 2024 talousarvio hyväksyttiin muutoksitta

0
Virtain kaupunginvaltuuston päällimmäisenä asiana maanantai-illan kokouksessa oli vuoden 2024 talousarvion hyväksyminen. (JR)
Jarkko Ruohola / J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-iltana pitämässään kokouksessaan yksimielisesti ja muutoksitta vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Käytetyissä ryhmäpuheenvuoroissa annettiin runsaasti kiitosta vuoden 2024 talousarvion laadintaan osallistuneille henkilöille heidän hyvästä työstä ja lopputuloksesta . Talousarvio osoittaa runsaan 13.000 euron ylijäämää. Talousarvio sisältää ensi vuodelle edelleen elinvoimapaketin, johon sisältyy muun muassa maksuton varhaiskasvatus ja uutena kokeiluna kotihoidon kuntalisän pilotin.

 

Virrat panostaa edelleen lapsiin ja nuoriin

Virroilla on vuonna 2020 otettu käyttöön elinvoimapaketti, joka sisältää 4000 euron vauvarahan, opiskelijoiden ilmaisen asumisen, vuokrahuojennuksen uusille työntekijöille ja korkeakoulutuen. Vuoden 2023 alusta saakka varhaiskasvatus on ollut maksutonta ja vuonna 2024 kokoiluun otetaan kotihoidon kuntalisän kokeilu.
.
– Maksuton varhaiskasvatus on iso kädenojennus perheille näinä aikoina, kun kaikki kustannukset ovat nousussa. Ensi vuoden elokuusta alkaen kokeilemme kotihoidon tuen kuntalisää, joka lisää perheiden valinnanvapautta. Olemme tehneet suunnitelmallisesti työtä paikkakuntamme veto- ja pitovoiman lisäämiseksi viime vuodet. Toimenpiteillä haluamme houkutella paikkakunnallemme myös osaavaa työvoimaa. Kyse ei ole kuitenkaan  nopeista toimenpiteistä, vaan toimenpiteiden vaikutukset näkyvät viiveellä. Olemme kuitenkin saaneet positiivista signaalia, että oikeaan suuntaan on menty, iloitsee kaupunginjohtaja Henna Viitanen.
.
Vuonna 2024 palvelutuotanto pystytään säilyttämään ennallaan palvelujen tuottamista tehostamalla sekä lisäksi panostamaan edelleen elinvoimatoimenpiteisiin,
.
– Ensi vuoden talousarvio on viime vuosia kireämpi. Virroilla moni asia on kuitenkin mallillaan ja vahva talouspohja tuo turvaa tulevien vuosien talouden suunnitteluun. Tilinpäätösennusteen 2023 mukaan kunnalla tulee olemaan taseessa reilu 22 miljoonaa euroa ylijäämää. Meidän ei tarvitse tehdä mitään äkkinäisiä liikkeitä toiminnan sopeuttamiseksi, vaan asioita voidaan valmistella rauhassa ja kokonaisuuksina, mutta tarkkaa budjetointia tarvitaan suunnitelmavuosina, kertoo Henna Viitanen.
.
Kaupungin investointien nettomeno on 4,7 milj. euroa. Merkittävin investointi ensi vuodelle on Merikanto-opiston tilojen rakentaminen kirjastolle. Virtain kaupunki on myös varautunut vanhainkodin peruskorjaukseen.
.
Virtain lainamäärä tulee alenemaan vuoden 2024 aikana noin 1,6 milj. euroa. Talousarviossa on varaus 1,3 miljoonan euron lainan ottamiseen. Vuoden 2022 ja 2023 aikana kaupunki ei ole nostanut lainaa. Lainakantaa alenee noin 13 milj. euroa vuoden 2024 loppuun mennessä. Asukasta kohden lainamäärä on tällöin vuoden 2024 lopussa 2121 euroa, joten asukaskohtainen lainamäärä säilyy edelleen kuntakentän keskiarvoa alhaisempana, joka tilinpäätösten 2022 mukaan oli 3377 euroa/asukas.
.
Virtain kaupungin tuloveroprosentiksi päätettiin vahvistaa vuodelle 2024  8,60 . (vuonna 2023 8,61 %). Kiinteistöverot säilyvät vuoden 2023 tasolla, lukuun ottamatta maapohjan verotusta. Virtain kaupungin osalta maapohjan verotukseen tehty lainsäädäntömuutos tarkoittaa yleisen kiinteistöveroprosentin nostamista maapohjan osalta 0,93 %:sta 1,30 %:iin.
.
Valtuutettu Marika Hakola (kd.) jätti kokouksen lopuksi valtuustoaloitteen, jossa toivotaan äänentoiston parantamista valtuustosalissa. -jr

 JÄTÄ KOMMENTTI