ÄHTÄRI ZOON KARHULAN MURAALI SYNTYY YHTEISTYÖLLÄ NELIMARKKA-MUSEON KANSSA

0
Keväinen kuva Karhulasta (Kuva:Jouko Siirilä/J-Pnews)

Karhulan Muraali on valtakunnallinen, Ähtäri Zoon peruskouluille suuntaama ympäristötaidekilpailu, joka kannustaa peruskoululaisia suunnittelemaan Ähtärin Eläinpuiston karhuaitaukseen muraalin eli seinämaalauksen.

Osallistumisaika päättyy 11.4. ja aihe on ”Yhteinen luontomme”. Muraali toteutetaan yhteistyössä Nelimarkkamuseon, Ähtärin kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa. Taiteilija J-P Köykkä suurentaa voittajatyön muraaliksi karhulan aitaukseen. Hänelle tämä toisen tekemän työn toistaminen haastavaan materiaaliin luo oman haasteensa.

– Eläinpuiston ja Nelimarkkamuseon yhteistyö on uutta, mutta kuvataiteella ja ympäristökasvatuksella on pitkät yhteiset juuret. Esimerkiksi juuri kuvaamataito oli ensimmäinen oppiaine, jossa ympäristökasvatus määriteltiin yhdeksi keskeiseksi opetussisällöksi 1970-luvulla. Ympäristökasvatuksessa kaikenlaisten tunteiden herättäminen on yksi vaikuttavimpia keinoja saada aikaan muutoksia. Kuvataide sopii hyvin ympäristökasvatuksen keinoksi, sillä sen avulla voidaan nostaa näkyväksi, ymmärtää ja kritisoida ympäristöön liittyviä ilmiöitä” toteaa Ähtäri Zoon ympäristökasvattaja Sanna Palvanen.

Tulevan taideteoksen paikkaa Karhulassa tutkailemassa (vas) Nelimarkka-museon museolehtori Elina Suutari ja Zoon Sanna Palvanen.

Taideteoksen näkökulma voi olla ekologinen tai esteettinen

– Luonto on toiminut taiteilijoiden inspiraation lähteenä aina. Karhulan Muraali -kilpailun ”Yhteinen luontomme” -teema on ajankohtainen ja kiinnostava. Odotamme paljon mielikuvituksellisia ja ennakkoluulottomia kilpailutöitä! Luontoa kommentoiva näkökulma taiteessa voi olla ekologinen tai esteettinen. Taiteen tekeminen antaa avaimet pohtia omaa luontosuhdetta paitsi tiedon, myös tunteiden ja asenteiden kautta. Yhdessä tekeminen puolestaan luo keskustelua. Yhdessä avarramme toistemme näkemyksiä ja opimme jotain uutta itsekin. Taide on kiinnostava tapa käsitellä ja välittää tietoa ja ajatuksia, kertoo Nelimarkka-museon museolehtori Elina Suutari.

Karhulan Muraali jatkaa taiteilija Eero Hiirosen perintöä

Ähtärissä on pitkät perinteet taidekasvatuksessa Pirkanpohjan taidekeskuksen kautta. Pirkanpohjan 1970-luvulla perustanut ähtäriläinen kuvanveistäjä-professori Eero Hiironen piti äärimmäisen tärkeänä, että myös maaseudun asukkailla on pääsy taiteen äärelle ja että maaseudun taiteilijoilla on työtilaisuuksia. Hänen filosofiansa mukaan taidekasvatus tuli aloittaa jo pienistä lapsista, ja monet Ähtärissä päiväkodit ja peruskoulut käyneet muistavatkin taiteilijan itse vetämät valloittavat opastukset Pirkanpohjassa. Hiironen organisoi lisäksi valtakunnallisen Pikku Mestarit -kuvataidekilpailun, jota on järjestetty 1990-luvulta saakka.

Kuvanveistäjä Eero Hiironen (1938–2018) tunnetaan niin Suomessa kuin maailmalla teräksen mestarina ja luonnon sekä erityisesti puhtaan veden kuvaajana. Ähtärin Eläinpuiston Karhulan muraali -ympäristötaidekilpailu jatkaa hienolla tavalla Hiirosen perintöä: kilpailu on suunnattu lapsille ja nuorille ja kannustaa heitä pohtimaan, mikä Suomen luonnossa on suojelemisen arvoista.

Miksi juuri muraali?

Eri puolille Suomea on valmistunut nopeassa tahdissa muraalimaalauksia värittämään kaupunkimaisemaa. Taidetta tuodaan lähemmäs ihmisten arkea, uusiin ympäristöihin, totuttujen taidegallerioiden sijaan. Julkinen taideteos voi parhaimmillaan vahvistaa paikallisidentiteettiä, lisätä ympäristön viihtyvyyttä ja tehdä kyseisestä paikasta mieleenpainuvan. Muraali eläinpuistossa on yllättävä ja elävöittää eläinpuistokierrosta. Se lisää viihtyvyyttä ja esteettisyyttä. Lisäksi muraalin teema ”Yhteinen luontomme” sopii metsäiseen ympäristöön ja eläinpuiston suojelu- ja opetustehtävään.


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI