Matkailun kehityksen vuosikymmenet Ähtärissä -hanke 

0
Ilmakuvassa Ähtärin eläinpuiston (Ähtäri Zoo) alue ja eri aktiviteettien keskittymä Ähtärissä. Kuva vuodelta 2021.

Kuudestaan ry. on myöntänyt Leader- rahoituksen ”Matkailun kehityksen vuosikymmenet Ähtärissä” -hankkeelle.

Hankkeen taustaa

Hankeidea syntyi Ähtärin eläinpuiston valmistautuessa 50 vuotis- juhlavuoteen vuonna 2023. Juhlavuotta varten perustettu työryhmä pohti paitsi juhlavuoden tapahtumia, myös Eläinpuiston vaikutusta Ähtärin elinkeinoelämän kehittymiseen. Tähän saakka ei ole tehty tarkempaa selvitystä asian tiimoilta, mutta aihe saattaa kiinnostaa elinkeinoelämää, kuntalaisia ja tutkijoita, onhan Ähtärin matkailualueella käynyt jo noin 10 miljoonaa matkailijaa.  Esille nousivat historiikin toteuttaminen, valokuva- ja lehtileikenäyttelyt sekä verkkoon julkaistavat äänitallenteet eli podcastit, joiden kautta yleisö voi kuunnella muistitietoon perustuvia tarinoita esim. niiltä henkilöiltä, jotka ovat olleet omalla työllään vaikuttamassa matkailualueen kehitykseen.

Menneisyyden tutkiminen ja tunnistaminen antaa myös perspektiiviä katsoa tulevaisuuteen.  Juhlavuoden aikana ei unohdeta näkökulmia matkailun tulevaisuudenkuvista, joissa esille nousevat mm. ekologisuus ja lajiensuojelu. 

Aineisto kertynyt runsaasti

Materiaalia selvitystyön tekemiseen on runsaasti, mutta aineistoja on säilytetty eri tiloissa, joten tarve koko aineiston läpi käymiselle nähtiin tarpeelliseksi. Suurin osa dokumenteista on erilaisia asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, muistioita, suunnitelmia, piirustuksia, tilastoja, esitteitä jne.  Myös kuvamateriaalia ja lehtileikkeitä on kertynyt paljon, kappalemäärissä puhutaan jo kymmenistä tuhansista kuvista ja lehtileikkeistä eli mediaosumista. Lisäksi monenlaista filmimateriaalia on taltioitunut vuosikymmenten varrelta, niiden muuttaminen digitaaliseen muotoon takaa aineiston säilymisen tulevaisuudessa esityskelpoisina.

Eläinpuisto idean isä, kunnanjohtaja, kunnallisneuvos Väinö Jaakolan elämäntyö henkilökuvineen tuodaan juhlavuotena esille. Jaakola oli kerännyt mittavan kotiarkiston, joka luovutettiin Ähtärin kaupungille. Hän oli tehnyt huolellista työtä säilyttäessään tarkkoja muistiinpanoja, valokuvia ja muuta aineistoa siitä lähtien kun hän oli vuonna 1961 ottanut Ähtärin kunnanjohtajan tehtävät vastaan.

Aineiston laajuudesta sekä monipuolisuudesta johtuen selvitystyölle päätettiin hakea hankerahoitusta Kuudestaan ry:ltä, mihin saatiin myönteinen päätös.  Projektipäälliköksi valittiin Irma Kuoppala. Hankkeen toteutusaika on 1.3.-31.10.2022.


 

JÄTÄ KOMMENTTI