Omatoimikirjaston käyttö on käynnistynyt Virroilla

0
Virtain kirjastossa voi käydä myös omatoimisesti varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain sivistyslautakunta merkitsi kokoukses-saan keskiviikkona (9.11) tiedoksi omatoimikirjaston toiminnan käynnistymisen suomalaisen kirjalli-suuden päivänä 10.10.2022.

’Tämä merkitsee, että Virtain kirjastossa otettiin käyttöön palveluaikojen lisäksi omatoimiaika. Omatoimiaikana kirjastossa voi käydä myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Esimerkiksi myöhempään arki-iltoina ja viikonloppuisin. Omatoimiaikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa, vaan sisään pääsee kirjautumalla Piki-kirjastokortilla ja tunnusluvulla kirjaston pääovilta. Tunnusluku on sama, jota käytetään verkkokirjastossa sekä kirjaston asiakaskoneella. Kortin voi saada kirjastosta palveluaikoina.

Kaikilla yli 15-vuotta täyttäneillä kirjaston asiakkailla on automaattisesti käyttöoikeus omatoimiseen kirjastoon, mikäli kortti ei jostain syystä ole käyttökiellossa. Alle 15-vuotiaalle käyttöoikeutta on haettava huoltajan suostumuksella erillisellä lomakkeella, jonka saa kirjastosta. Jokaisen asiakkaan on avattava ovi omalla kirjastokortillaan eikä samalla oven avauksella saa päästää muita sisään. Mikäli asiakas päästää muitakin henkilöitä sisään kirjastoon, on hän vastuussa näiden tekemisistä. Ainoastaan huoltajalla on oikeus päästää alaikäiset lapset mukanaan sisälle kirjastoon. Muistettava on, että sisään kirjautuessa ja tilasta poistuttaessa, ovi sulkeutuu ja lukittuu.

Kirjastossa on valojen automaattiohjaus ja tiloja valvotaan kameravalvonnalla. Omatoimiajan päättymisestä ilmoitetaan kuulutuksella, jolloin tilasta on poistuttava välittömästi. Kirjaston käyttösäännöt koskevat myös omatoimiaikaa.

Omatoimiaikana kirjastossa voi lainata ja palauttaa kirjoja automaateilla, lukea lehtiä, käyttää tietokonetta, opiskella ja oleskella. Sen sijaan kopiointi ja tulostaminen on mahdollista vain palveluaikoina. Kirjaston henkilökunta opastaa tarvittaessa omatoimikirjaston ja automaattien käyttöön.

Kirjaston palveluajat ovat: ma klo 10-19, ti-to klo 10-18, pe klo 10-16, la klo 10-14 ja aattopäivinä klo 10-16. Omatoimiajat ma klo 7-10 ja 19-21, ti klo 7-10 ja klo 18-21, ke klo7-10 ja klo 18-21, to klo 7-10 ja klo 18-21, pe klo 7-10 ja klo 16-21, la klo 7-10 ja klo 14-21 ja su klo 7-21.

Lautakunta hyväksyi esityksen itsenäisyyspäivän juhlallisuuksista. Pääjuhla pidetään Virtain kirkossa. Tilaisuus sisältää konsertin, jonka musiikista vastaavat Hannu Kiiski (sello), Risto Laurila (piano) ja Simo Mäkinen (tenori). Konsertti sisältää mm. Merikannon ja Sibeliuksen sävellyksiä. Ennen konserttia kuullaan juhlan viralliset puheenvuorot.

Kurssisihteerin valinnasta tehtyyn oikaisuvaatimukseen lautakunta totesi, ettei oikaisuvaatimus johda toimenpiteisiin, sillä valinta on suoritettu oikein ja valinta on perusteltu.

Merkittiin tiedoksi kouluverkkotilannetta koskeva valmistelutilanne. Asian johdosta järjestetään yleisötilaisuus Liedenpohjan koululla 30.11. 2022 klo 17. ja valtuuston iltakoulu 15.12.2022.-jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI