Aluehallitus käsitteli asiakasmaksuja, palkkioita ja korvauksia

0

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin 9.11. Kokouksessa käsiteltiin monia asiakas-maksuihin liittyviä asioita.

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuohjekirjan. Ohjekirja linjaa asiakasmaksujen perimisen yleisiä periaatteita, kuten maksujen perimistä sekä perimättä jättämistä tai alentamista 1.1.2023 alkaen. Esimerkiksi sotainvalideilta tai rintamaveteraaneilta ei peritä maksuja tietyistä palveluista. Lisäksi ohjekirja määrittelee asiakasmaksujen määrät perusterveydenhuoltoon, ensihoitoon sekä sosiaalihuollonpalveluihin ja vammaispalveluihin. Lisäksi aluehallitus hyväksyi ikäihmisten perhehoidon asiakasmaksut.

Kokous käsitteli myös palkkioihin ja korvauksiin liittyviä asioita.

Aluehallitus päätti tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta maksettavien palkkioiden ja korvausten määristä sekä oheishuoltajille maksettavista korvauksista.

Aluehallitus kävi keskustelun hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta. Strategiaa on valmisteltu laajasti osallistaen. Mukana strategiatyössä on ollut aluevaltuutettujen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen viranhaltijoita, sidosryhmien sekä henkilöstöjärjestöjen edustajia sekä vammaisneuvoston, vanhusneuvoston sekä nuorisovaltuuston edustajat. Hyvinvointialue- ja palvelustrategian hyväksymisestä päättää aluevaltuusto.

Lisäksi aluehallitus päätti in-house-yhtiön perustamisesta ateriapalveluiden tuottamiseen tietyillä alueilla. Yhtiö tuottaa ruokapalveluita Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakkaille ja henkilöstölle Isojoen, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueilla. Lisäksi yhtiö tuottaa ruokapalvelut varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja 2. asteen oppilaitosten opiskelijoille ja henkilöstölle.

Sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä avoinna olleeseen hyvinvointialueen viestintäjohtajan virkaan aluehallitus nimesi FM Anna Lindholmin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI