Ähtärin Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro

0
Ähtärin kaupungintalo

Ähtärin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 esiteltiin kaupunginhallitukselle kaksivaiheisesti. Ensimmäinen hallituksen 24.4.2024 allekirjoittama tilinpäätös näytti kaupungille kertyneen ylijäämää yli 5 miljoonaa euroa.

Tilintarkastaja ei kuitenkaan hyväksynyt tilinpäätöstä vaan huomautti kaupunginhallituksen tulosalueen sitovan menomäärärahan ylityksestä. Kaupunginhallitus päätti tilintarkastajan ohjeistuksen mukaan kirjata alas noin 7,5 milj. euroa, jotka koostuvat matkailualueen yhtiöiden myyntisaatavista ja lainoista. Uusi tilinpäätös allekirjoitettiin 3.6.2024 ja se osoittaa nyt kaupungin taseen kumulatiivisen alijäämän 31.12.2023 olevan yli 2,6 milj. euroa.

Alaskirjauksen suuruus tuli luottamushenkilöille yllätyksenä, mikä kertoo huonosta tiedonkulusta päättäjille.  Se laittoi myös tulevien vuosien taloussuunnittelun uuteen asentoon. Yleismaailmallinen tilanne on jo nyt asettanut runsaasti haasteita, koulujen ja uimahallin lainanhoitokulut ja poistot sekä negatiiviset verotuloennusteet teettävät runsaasti työtä tulevien vuosien taloussuunnittelulle. Talouden oletetun yli 5 milj. euron puskurin vaihtuessa yli 2,6 milj. alijäämäksi tulee seuraavista vuosista taloudellisesti vaikeita. On kuitenkin huomattava, että tilintarkastajan vastuuvapauden myöntämisen edellytyksenä on kuntalain mukaisesti se, että valtuusto hyväksyy tasapainoisen tai ylijäämäisen taloussuunnitelman ja talousarvioylityksen.

Yllättävä negatiivinen muutos kaupungin taseessa asettaa vakavat haasteet tuleville vuosille.  Rehellinen ja totuudenmukainen lähtökohta alaskirjauksen jälkeen antaa kuitenkin mahdollisuuden selvittää tilanne perinpohjaisesti, jotta uusi kaupunginjohtaja voi aloittaa työnsä ikään kuin puhtaalta pöydältä.

Vaikka alaskirjaus toi esiin vakavia haasteita, kohdataan ne rakentavalla ja määrätietoisella asenteella. Päivitetään talouden painelaskelmat ja jatketaan perusteellisella tilanneanalyysillä, jotka luovat pohjan uudelle taloussuunnittelulle. Palveluiden tuottavuus, toimintojen rationalisointi ja teknologian hyödyntäminen otetaan tarkasteluun.

Ähtärin palvelut ovat hyvässä kunnossa ja meillä on siksi syytä panostaa markkinointiviestinnän tehostamiseen saadaksemme uusia asukkaita ja yrityksiä. Verotulojen kasvattaminen on yksi tärkeimmistä asioista talouden tasapainottamiseksi.

Tulevat vuodet vaativat meiltä kaikilta kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä, mutta olemme sitoutuneet tekemään parhaamme, jotta Ähtärin kaupunki voi jatkossakin olla turvallinen, elinvoimainen ja hyvinvoiva yhteisö. Työtä auttaa erityisesti se, että asioiden valmistelu, esittely ja niistä päättäminen on avointa ja totuudenmukaista.

Päätösesityksemme on seuraava:
Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen sekä henkilöstökertomuksen vuodelta 2023. Hyväksymme tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esityksen, että vastuuvapaus myönnetään vasta kun valtuusto on hyväksynyt tasapainoisen tai ylijäämäisen taloussuunnitelman sekä talousarviomäärärahan ylityksen.
Emme kannata erityistilintarkastusta tässä vaiheessa vaan esitämme, että lisäselvitykset alas kirjatuista eristä suoritetaan sisäisellä tarkastuksella, jota tuetaan riippumatonta ulkopuolista tarkastustoimielintä käyttäen.

Näillä mietteillä kiitän luottamushenkilöitä ja kaupungin työntekijöitä hyvästä yhteistyöstä.
Aurinkoista kesää kaikille kuntalaisille!

Ähtärin Keskustan valtuustoryhmä 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI