Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Akateemmikko Alvar Aallon käsialaa olevat Alajärven kaupungintalo ja hallintokeskuskokonaisuus Alvar Aallon tiellä valmistuivat vuosina 1966-1967. (kuva: K-Media/Arkisto)

Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä kokouksesta 23.10.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi sivistystoimenjohtaja Esa Kauniston irtisanoutumisilmoituksen. Virkasuhde päättyy 22.11.2023.

Hyväksyttiin.

KAUPUNGINHALLITUKSEN LAUSUNTO VUODEN 2022 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETYISTÄ ASIOISTA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

1) päättää antaa valtuustolle liitteenä olevan lausunnon vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä ja

2) esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnon tietoonsa saatetuksi.

Hyväksyttiin.

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2024

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupungintuloveroprosentti vuodelle 2024 on 9,1 %.

Pentti Joensuu esitti kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupungin tuloprosentti vuodelle 2024 on 9,0 %.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt esityksen, että Alajärven kaupungin tuloveroprosenttia alennetaan vuodelle 2024 9,0 %:iin ja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, tehden sen pohjaksi seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen:

– ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja

– ne, jotka kannattavat kokoomuksen valtuustoryhmän esitystä, äänestävät EI.

Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä annettiin

24 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän esityksen.

KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2024

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 kiinteis-
töveroprosentit ovat tarkistettuna ja korjattuna seuraavat:

• yleinen kiinteistöveroprosentti / maa-alueet 1,30 % tuottoarvio 399.000 €
• yleinen kiinteistöveroprosentti / rakennukset 0,93 % tuottoarvio 865.000 €
• vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 % tuottoarvio 1.056.000 €
• muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,50 % tuottoarvio 287.000 €
• rakentamattoman rakennuspaikan 3,00 % tuottoarvio 37.000 €
• yleishyödyllisten yhteisöjen kiint.veroprosentti 0,00 % tuottoarvio 0
• voimalaitokset 3,10 % tuottoarvio 900.000 € (Perustuu verottajan ennakkoarvioon)
• Tuottoarvio yhteensä 3.544.000 €.

Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystä lisäyksellä että, mikäli esittelytekstissä ja päätösesityksessä mainittu kiinteistöverolain muutos tulee voimaan 1.1.2024 ja sovellettavaksi vuoden 2024 verotuksessa, maapohjan kiinteistöveroprosentiksi määrätään 1,30. Hyväksyttiin täydennetyn päätösesityksen mukaisesti.

Merkittiin, että kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä asiana käsiteltäväkseen. Merkittiin, että esityslistan käsittelyjärjestystä muutettiin yksimielisesti siten, että § 83 käsiteltiin ennen §:ää 82.

Hyväksyttiin.

KUNTAYHTYMÄ KYMPIN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginjohtaja

  1. hyväksyy Kuntayhtymä Kympin perussopimuksen ja esittää sitä hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle ja
  2. hyväksyy, että valmistelujohtajan rekrytointi aloitetaan valmistelutyöryhmän toimesta sen jälkeen, kun kunnan- ja kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet perussopimuksen.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI