Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskusta ilmasta käsin

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 23.5.2022

Alavuden kaupunki päätti esittää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, että se puoltaisi Alavuden kaupungin hakemusta lain 548/2016 mukaiseen poikkeuslupahakemukseen koskien sote-keskuksen rakentamista. Sote-keskus korvaisi nykyisen pääterveysaseman ja lukuisia vuokratiloja, ja palvelisi koko seutukuntaa. Kaupunki esittää myös, että hyvinvointialue päättää sisällyttää tämän investointisuunnitelmaansa. Varsinaista poikkeuslupahakemusta valmistellaan kesän aikana päätökseen tuotavaksi.

Alavuden Yrittäjät r.y. on saanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta 26 600 euron rahoituksen Huhtalavan toiminnallisuuden kehittämiseen. Kaupunginhallitus myönsi hanketoteutukseen tilapäislainan, koska ELY-keskuksen tuki saadaan vasta työn valmistuttua.

Työllisyyden kuntakokeilussa on vapautunut määräaikaisen palvelusuunnittelijan tehtävä. Kaupunginhallitus valitsi tehtävään HM Fiija Maunulan. Määräaikaisuus kestää työllisyyden kuntakokeilun ajan 30.6.2023 saakka.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on asettamassa koko alueen laajuista vammaisneuvostoa. Alavuden kaupunginhallitus esittää jäseneksi Olli Ahtolan, ja varajäseniksi Ritva Peltomäen ja Antti Mäntylän.

JR-Uuhela Ky on jättänyt oikaisuvaatimuksen maankäyttöjohtajan päätöksestä. Alavuden kaupunki katsoo, että oikaisuvaatimuksen esittänyt yhtiö ei ole kuntalain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla Alavuden kaupungin jäsen. Liiketoimintaa harjoittamattoman pöytälaatikkoyrityksen perustaminen ei ole riittävä peruste kommandiittiyhtiön puhevallalle. Oikaisuvaatimusta ei siksi käsitellä.

 


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI