Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 29.8.2022

Kaupunginhallitus käsitteli osavuosikatsauksen (30.6.2022) ja määrärahojen muutosesitykset.

Kesäkuun lopussa vuosikate on 2 498 t€ ja ylijäämä on 327 t€, mikä on verotulokehityksen myötä talousarvioon nähden sangen hyvä tulos.

Määrärahojen muutoksissa käyttötalouden suurimmat muutokset liittyivät Sote-keskusvalmisteluun, Osallistavalle budjetoinnin määrärahan siirtoon käyttötaloudesta investointiosioon ja ennakoitujen myyntivoittojen pienentäminen tonttikampanjan johdosta.

Tervanallen päiväkodin laajennuksen pääpiirustukset sekä urakkatarjoukset hyväksyttiin. Päiväkoti laajenee 6,5 ryhmän päiväkodiksi, kun se nyt on kolmeryhmäinen. Laajennuksen myötä parannetaan kaupungin keskustan varhaiskasvatuspaikkojen saatavuutta, ja hoitopaikkoja heikkokuntoisista tiloista voidaan siirtää päiväkotiin. Rakennusurakan voittavan tarjouksen teki Rakennus-Yliselä (2 145 000 €), LV – ja IVA urakoissa LVI-asiantuntija Suomi Oy (164 000€ ja 180 300 €) ja sähköurakassa Karsinakosken sähkö (167 500 €)

Alavuden kaupungin lausuntona ympäristöterveydenhuollon uudelleen organisoinnista todettiin, että Alavudella on suhteellisen paljon maatalousyrityksiä, ja seutukunnan keskuksena Alavudella nähdään eritäin tärkeänä eläinlääkäripalveluiden saaminen lähipalveluina oman kunnan alueelta. Päivystyspisteen säilyminen alueella ennallaan mahdollistaa sujuvan toiminnan myös jatkossa.

Alavuden keskustakortteleiden muutos 4 osallistumis- ja arviointisuunnitelma päätettiin asettaa julkisesti nähtäville.

Sote-uudistuksesta johtuen on valmisteltava Kuussote-kuntayhtymän purkamisselvitys. Kaupunginhallitus päätti, että Alavuden kaupunkia selvityksen ohjausryhmässä edustavat seutuneuvoston jäsenet.

Etelä-Pohjanmaan alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2022-2025 on ollut kunnilla lausuttavana ja hyväksyttävänä. Alavus yhtyy Kuussoten lausuntoon, ja toteaa lisäksi, että hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä nousee yhä tärkeämmäksi hahmottaa palvelujen järjestämisen kokonaisuus. Työ kytkeytynee jatkossa palvelustrategian laatimiseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi arviointikertomuksen vastaukset valtuustolle esitettäväksi ja lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle JR-Uuhela Ky:n valitukseen Alavuden kaupunginhallituksen päätöksestä 23.5.2022 § 79 (§117), sekä valmistellun toteutuksen valtuuston kokousten striimauksesta.

Kaupunginhallitus tarkensi työnantajan harkinnassa olevien työlomien ja virkavapaiden myöntämisen perusteita siten, että 1.9.2022 alkaen työlomaa tai virkavapaata toisen tehtävän hoitamiseen myönnetään vain työtehtävien hoitoon liittyvistä erityisen painavista syistä.

Kaupunginhallitus sai tiedoksi sivistysjohtajan tehtävää hakeneiden hakijayhteenvedon ja linjasi valintatyöryhmälle jatkotoimia.

 

 

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI