Alavuden kaupunginhallitus päätti

0
Alavuden kaupungintalo (Johanna Yli-Kaatiala/jpnews.fi)

Alavuden kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.9. seuraavaa:

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeet sekä alustavan raamin. Tässä vaiheessa on vielä paljon epävarmuutta sekä verotulojen kehityksestä että valtionosuuksiin mahdollisesti tulevista kuntatalouden helpotuksista koronan vuoksi. Raamia ja talousarvion valmistelua seurataan ja tarkastellaan syksyn mittaan uudelleen.

Käsiteltiin lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Lausunnon valmistelusta on keskustelu valtuuston iltakoulussa ja asiaa on käsitelty myös Kuusiokuntien seutuneuvostossa. Kaupunki kiinnittää huomiota mm. palvelujen saatavuuteen, yksityisten palveluntuottajien rooliin sekä kuntien omaisuus- ja rahoitusjärjestelyihin. Lausunto annetaan lausuntopalvelussa 25.9.2020 mennessä.

Päätettiin esittää valtuustolle, että Alavuden kaupunki osallistuu Leader Kuudestaan ry:n rahoitukseen siirtymäkaudella 2021-2022 ja ohjelmakaudelle CAP27. Hankkeeseen saadaan EU:n ja valtion osuutta 5,2 Milj. € ja yksityistä rahoitusta 2,8Milj € kuntarahoituksen osuuden ollessa yhteensä 1 Milj € Kuudestaan ry:n alueen kuntien kesken.

Käytiin läpi vastaukset arviointikertomukseen vuodelta 2019 ja esitetään selvitys valtuustolle. Arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota mm. tiedonsaantiin muuttoliikkeestä, perehdyttämiskäytäntöihin ja viestintään sekä kaupunkistrategian päivitykseen.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 22.9.2020 nimettiin edustajiksi Tapio Kallioniemi (Tarja Ylimäki) ja Terttu Liesmäki (Pekka Kaihoniemi).


Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI