Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 14.3.

KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODELLE 2021

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä kunnanhallituksen käyttötalouden määrärahamuutokset vuodelle 2021 edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

AIESITOUMUS OSALLISTUMISESTA ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA -HANKKEESEEN

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta tekee aiesitoutumuksen osallistumisesta esittelytekstissä kuvattuun Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelma -hankkeeseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

KUNNAN / KONSERNIJOHDON KANTA KIINTEISTÖ OY KUORTANEEN VUOKRATALOJEN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEEN

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa kirjallisen kunnan / konsernijohdon kannan Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalojen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Anne Haapa-aho ja Juha-Matti Salimäki KiOy Kuortaneen Vuokratalojen
yhtiökokousedustajina, Susanna Ylikantola KiOy Kuortaneen Vuokratalojen
hallituksen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen KiOy Kuortaneen Vuokratalojen
hallituksen jäsenenä, Eeli Mäki-Mustapää KiOy Kuortaneen Koulumajan
yhtiökokousedustajana ja Jukka Rantanen KiOy Kuortaneen Koulumajan
hallituksen puheenjohtajana ja Jaana Salo hallituksen varajäsenenä ilmoittivat
esteellisyytensä, ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Riikka Varila toimi puheenjohtajana ja Teemu Puolijoki sihteerinä tämän pykälän käsittelyn päätöksenteon ajan.

KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VALTATIE 18 SEINÄJOKI-ALAVUS PÄÄSUUNTASELVITYKSEEN

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää nimetä Kuortaneen kunnan edustajat (kolme (3) henkilöä) Valtatie 18 Seinäjoki-Alavus -pääsuuntaselvitykseen.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Valtatie 18 Seinäjoki-Alavus-pääsuuntaselvitykseen kolme henkilöä seuraavasti; kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, tekninen johtaja Martti Ranta ja kunnanhallituksen jäsen Tauno Lampinen.

OSALLISTUMINEN ETELÄPOHJALAISTEN KUNTIEN AVUSTUKSEEN UKRAINAAN

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu esittelytekstissä kuvattuun eteläpohjalaisten kuntien avustukseen Ukrainaan 1.800 eurolla (noin 0,5 euroa / asukas).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

LAUSUNTO LUONNOKSESTA JÄTEPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1) todeta lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta, ettei sillä ole huomauttamista
luonnoksesta jätepoliittiseksi ohjelmaksi
2) nimetä vastuuhenkilöksi ohjelman mukaiselle raportoinnille kunnan
ympäristöpäällikön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODELTA 2021

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristölautakunnan esittämät käyttötalouden määrärahamuutokset vuodelle 2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

LAUSUNTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ KAAVALUONNOKSESTA (KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KESKUSTIEN JA KIRKKOTIEN ALUEET SEKÄ KORTTELIT 6, 38, 54, 153 JA 154) / LAUSUNTO OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNIELMASTA SEKÄ KAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaehdotuksesta, ettei sillä ole niihin huomauttavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET 2021

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille
tuodut muutokset tulosalueille, joilla muutokset poikkeaa +/- 10.000 euroa vuoden
2021 talousarvioon nähden.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

TÄYTTÖLUPIA SIVISTYSTOIMEEN

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää anotut täyttöluvat esityksen mukaan.

– Äidinkielen tuntiopettaja Yhteiskoluun

– Erityisopettaja

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJA VUODELLE 2022 / MUUTOKSET VUODELTA 2021

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy;
1) vuodelle 2021 investointiosaan esitetyn määrärahamuutoksen (vähennys) ja
2) vuodelle 2022 investointiosaan esitetyt määrärahamuutokset (lisäykset).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

ESITYS KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN VALITTAVASTA JÄSENESTÄ JA VARAJÄSENESTÄ

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän
tarkastauslautakuntaan jäseneksi Riikka Varilan ja varalle Ali Adallan.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI