EDUSTAJA 2023 | Vistbackan ja Hongiston perinnölle jatkaja!

0
(vas) Valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka, kansanedustajaehdokas Harri Seppälä ja hänen vaaliipäällikkönä toimiva Jukka-Pekka Finnilä.

Raimo Vistbacka ajoi alueemme asioita eduskunnasta käsin vuosina 1987-2011 ja Reijo Hongisto vuosina 2011-2019. Kummankin ansiot tunnemme.

Hongiston hankkeista viimeksi on saatu valmiiksi Soinin liikennejärjestelyt ja Vimpeliin KT 68:n kiertoliitymä sekä Alajärvellä Koskenvarren kevyen liikenteen virallista käyttöönottoa odotellaan.

Nyt on löytynyt ehdokas, jota voimme tukea tämän ansiokkaan perinnön jatkajaksi.
Evp. kapteeni ja monialayrittäjä Harri Seppälä on antanut suostumuksensa
kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi tulevissa eduskuntavaaleissa ja samalla puolueen piirijärjestö on nimennyt hänet yhdeksi ehdokkaakseen.

Seppälä vaikuttaa tällä hetkellä Lapualla ja hänellä on vahvat sukujuuret Järvi-Pohjanmaalla. Hän on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Alajärven Menkijärvellä.

Seppälä toimii tällä hetkellä lähinnä perustamiensa yritysten hallituksissa, joiden kautta hän työllistää kymmeniä työntekijöitä. Työhistoriaan kuuluu muun muassa toimiminen toimittajana Järviradiossa vuosina 1987 -1997.

Harri on kertonut, että kun häntä pyydettiin ehdokkaaksi seuraaviin eduskuntavaaleihin, ensireaktiona oli tietenkin pieni hämmennys. Pohdittuaan asiaa tarkemmin selvisi hänelle nopeasti, että Alajärven alueelta puuttuu kansanedustaja, joka paikkaisi Raimo Vistbackan ja Reijo Hongiston jättämän todellisen tyhjiön, jotka edustajina ollessaan ajoivat ansiokkaasti Järvi-Pohjanmaan ja lähikuntien asioita vuosien 1987-2019 välisenä aikana.

– Tätä perintöä ei saa unohtaa. Sitä täytyy vaalia. Tämä oli yksi perustavaa laatua oleva peruste suostumuksen antamiselleni. Siksipä aloitan ”Juuret Järviseudulla” eduskuntavaalikampanjani vuoden vaihteessa. Tällä hetkellä kokoamme mahdollisimman laajaa tukiryhmää, kertoo kansanedustaehdokas Harri Seppälä.

Seppälän puolesta!
Muutama sana Harrin ehdokkuudesta eduskuntaan. Tunnen Seppälän pitkältä ajalta. Olemme aloittaneet yhteistyön yritystemme kesken jo kolmisenkymmentä vuotta sitten. Yhteistyö on ollut hyvää ja tuloksellista.
Harri on myös sanavalmis ja nopea verkostoituja. Hän on tavallisen ihmisen kanssaeläjä.
Tämän haluan todeta Harri Seppälän Järviseudun ja lähialueen vaalipäällikkönä.
Jukka Pekka Finnilä

(vas.) Ex-ministeri ja kansanedustaja, valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka Alajärveltä ja  kansanedustaja Reijo Hongisto Vimpelistä olivat järjestämässä ja valistamassa taannoista liikuntaministeri Terhoa mm. uima-,pallo- ja monitoimihallin tarpeellisuudesta Järvi-Pohjanmaan seutukunnalle.. (Kuva juuri avatulta pallohallilta) jpnews.fi/JK)

Annan tukeni Harri Seppälän vaalityölle!
– Kun minua pyydettiin Harri Seppälän eduskuntavaalityön tukiryhmään, ei minulla ollut minkäänlaista epäilystä vastaukseni sisällöstä, keskusteltuani Harrin kanssa hänen painopistealueistaan niin vaalikampanjassa kuin eduskunnassa mahdollisen valinnan jälkeen. Vastaukseni oli yksiselitteisen myönteinen huomioiden myös Harrin oman panoksen vuoden 1987 eduskuntavaalityöhöni, jossa hän oli yksi ns. taustahenkilöistä, jotka myötävaikuttivat siihen että minut valittiin eduskuntaan osallistuttuani ensikertaa elämässäni tuon tyyliseen vaaliin. Kannan lisäksi huolta Järviseudun asioiden esiintuomisesta päättäjien pöydissä ja
asioiden myönteiseen päätökseen saattamisesta. Uskon, että tunnen nuo asiat 24 vuoden eduskuntakokemuksellani.

– Olen ollut huomaavinani, että lopetettuani ns. eduskuntaurani ja Hongiston jäätyä kahden vaalikauden jälkeen valitsematta, on Järviseudun alue jäänyt ”Mopen osaan” ainakin ns. joululahjarahojen osalta. En ole havainnut ainakaan lehdistä yhtäkään myönteista päätöstä alueellemme. Paljonkohan Hongistokin toi rahaa pieniin, mutta tarpeellisiin hankkeisiin. Useimmiten ne koskivat toki pieniä, mutta välttämättömiä liikenneturvallisuuteen liittyviä hankkeita.

– Mikäli Harri Seppälä tulee valituksi eduskuntaan, uskon hänen edustamansa puolueen
nousevan hallitukseen ainakin nykyisten galluppien perusteella. Tällöin Harrilla tulisi olemaan merkittävä painoarvo myös Järviseudun alueen pienten hankkeiden rahoitukseen. Tästäkin asiasta olen keskustellut hänen kanssaan.
Toivon, että mahdollisimman moni liittyy Harrin tukiryhmään ilmoittautumalla
Järviseudun vaalipäällikkö Jukka Pekka Finnilälle.
Raimo Vistbacka
Harri Seppälän vaalitukiryhmän jäsen

”Hongiston tukkitien” liikennöinnin avajaiset Soinissa. (vas.) Rak. tarkastaja Sami Sironen, valt. phj. Mikko Källi, Reijo Hongisto, hall.phj. Jukka-Pekka Keisala, kunnajohtaja Johanna Rannanjärvi ja tekninen johtaja Risto Rinne

 

JÄTÄ KOMMENTTI