HYVÄ ELINTASO ON SITÄ ETTÄ PALVELUT OVAT LÄHELLÄ ! – Kuntalaiset toivovat joustavuutta palveluihin

0
Julkiset palvelut takaisin seutukaupunkeihin ja kuntiin...!

Kuntaliiton kyselyn mukaan kuntalaiset haluavat palvelujen olevan saatavilla mahdollisimman lähellä kotia ja kunnan järjestäminä. Yhä useampi toivoo mahdollisuutta valita myös yrityksen tai järjestön järjestämiä palveluja.

– Nykyisin kuntalaiset toivovat palvelujen järjestämiseen joustavuutta ja moninaisuutta. Tärkeänä pidetään mahdollisuutta valita, hankkiiko kunnan järjestämän verorahoitteisen palvelun julkiselta puolelta vai yksityiseltä palvelutuottajalta esimerkiksi palveluseteliä käyttäen, kertoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Järjestöjen ja yritysten tarjoamien palvelujen käyttö korostuu eniten pienemmissä alle 5 000 asukkaan kunnissa. Näissä 72 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää mahdollisuutta tärkeänä.

Palvelut halutaan läheltä!

Palvelujen saatavuutta kodin lähellä on pidetty hyvin tärkeänä kaikkina tutkimusvuosina vuodesta 2008 lähtien. Esimerkiksi koulujen ja terveysasemien merkitys lähipalveluina on korostunut entisestään.

Lähipalvelut ovat tärkeitä kaikenikäisille kuntalaisille niin pienissä kuin suurissakin kunnissa. Erityisesti lähipalveluita arvostavat naiset sekä perheelliset.

Pienemmissä alle 5 000 asukkaan kunnissa toivotaan mahdollisuutta käyttää joustavasti myös naapurikuntien palveluja (80 %). Suurimmissakin kaupungeissa mahdollisuutta pitää tärkeänä vähintään 60 prosenttia vastanneista.

– Kuntalaisille on tärkeää, että palvelut ovat ennen kaikkea helposti saavutettavissa ja lähellä. Pitkään käynnissä ollut keskustelu sote-uudistuksesta on varmastikin osaltaan huolestuttanut monia ja pohdituttanut, säilyvätkö terveysasemalta saatavat palvelut myös tulevaisuudessa omassa kunnassa ja lähellä kotia.

– Kyselyajankohtana vallinnut koronatilanne on korostanut oman kunnan palveluja, mikä on näkynyt myös varsin korkeana palvelutyytyväisyytenä. Oman kunnan itsenäisyys ja palvelut koetaan tärkeiksi ja kuntalaiset kannattavat esimerkiksi kuntaliitoksia aiempaa vähemmän, Pekola-Sjöblom sanoo.

Kysely on toteutettu osana Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmaa. Kuntalaistutkimuksessa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen hoidosta sekä saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan lähes 11 000 kuntalaista 43 kunnasta eri puolilta Suomea.  


 

JÄTÄ KOMMENTTI